sobota, 20 lipiec 2024

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

ogłasza

VII Międzynarodowe  Biennale Fotografii Artystycznej

„DZIECKO”

pod patronatem

 • Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP - Nr 2010/025     
 • Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF
 • STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FOTOKLUBU RP ...

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

ogłasza

VII Międzynarodowe  Biennale Fotografii Artystycznej

„DZIECKO”

pod patronatem

 • Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP - Nr 2010/025     
 • Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF
 • STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FOTOKLUBU RP
Cele:
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 • ukazywanie poprzez fotografie  złożoności dziecięcego świata, a tym samym uwrażliwianie społeczeństw na tworzenie warunków do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci,
 • wspieranie organizacji  działających na rzecz dzieci w ich trosce o zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom najbardziej poszkodowanym - ofiarom wojny, katastrof, nędzy, przemocy i wykorzystywania oraz dzieciom niepełnosprawnym.
REGULAMIN KONKURSU

1. Tematem konkursu jest dziecko i jego świat  ukazany przy pomocy fotograficznych środków wyrazu. i pełnej dowolności interpretacyjnej. Żadne ze zdjęć nie może naruszać godności dziecka i jego prawa do prywatności.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących.

3. Technika prac dowolna; do konkursu dopuszcza się zdjęcia w formie cyfrowej lub odbitki papierowe          

4. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu  maksymalnie 3 zdjęcia. Zestaw (max 3 zdjęcia ) będzie traktowany jako wykorzystany limit 3 prac pojedynczych.

5. Zdjęcia „na papierze” – format: minimalny - 18x24, max – 30x40,  nie podklejone, podpisane (imię nazwisko, adres, tel, email.) należy dostarczyć do WBPiCAK w Poznaniu (60-819 Poznań ul. Prusa 3) najpóźniej do dnia 2 maja 2010 r.

6. Za zgłoszenie zdjęć do konkursu w formie papierowej  organizatorzy pobierają „wpisowe’  - 30,00  złotych (przesyłki krajowe) lub 10  euro (przesyłki zagraniczne). W ramach opłaty uczestnik otrzyma katalog i zwrot prac nie zakwalifikowanych do wystawy. Wpłaty należy dokonać na konto WBPiCAK:  89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „Dziecko”). Wpłaty z zagranicy : PL 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000)   (KRDBPLPW)

7. Zdjęcia cyfrowe należy przesłać w plikach  (format JPG  72 DPI); nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora  i numer kolejny zdjęcia  (np.: kowalski1, kowalski2 itp) wraz z kartą zgłoszenia (w nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinno być tylko nazwisko  autora) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  najpóźniej do dnia 31 marca 2010r. W okresie 1-5 kwietnia zdjęcia przesłane w formie elektronicznej zostaną poddane selekcji przez 8 niezależnych  ekspertów. Wybrane zdjęcia zostaną zakwalifikowane do II etapu 

8. Zgłoszenie zdjęć do konkursu w formie cyfrowej nie podlega opłacie

9. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu, zostaną powiadomieni o werdykcie, a tym samym  zobowiązani do dostarczenia  wybranych zdjęć w formie papierowej (format: min - 20x30, max – 30x45). Wydruki lub odbitki (podpisane jak w pkt. 4) należy dostarczyć organizatorowi (wraz z wpłatą jak w pkt.6) do dnia 2 maja 2010r. W przypadku niedostarczenia odbitek  organizator może je wydrukować we własnym zakresie, pozbawiając tym samym autora wpływu na ostateczny wygląd jego dzieła.

10. Nadesłane odbitki i wydruki oceni Jury w składzie: 

 • Prof. Stefan Wojnecki
 • Mieczysław Cybulski  AFIAP AFRP
 • Antoni Rut   AFRP
 • Władysław Nielipiński

      Posiedzenie Jury odbędzie się  6-7 maja 2010 r.

11. Autorzy najlepszych  zdjęć  otrzymają medale i wyróżnienia FIAP, pamiątkowe plakiety,  dyplomy, nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz nagrody specjalne, a wszyscy uczestnicy  zakwalifikowani    do wystawy pamiątkowe dyplomy i katalog.  O podziale nagród decyduje Jury. Werdykt Jury uczestnicy otrzymają droga emailową następnego dnia po jego zapadnięciu.

12. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 1 czerwca  w trakcie otwarcia pokonkursowej wystawy w Poznaniu. Szczegółowy program uroczystości uczestnicy otrzymają wraz z zaproszeniem.

13. Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność or­ganizatora. Powiększenia  wykonane techniką tradycyjną o charakterze unikatowym,  mogą być zwrócone autorowi na jego wyraźne życzenie po wykonaniu kopii cyfrowej, która będzie dalej eksponowana  podczas kolejnych prezentacji wystawy. w ramach  Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii w innych galeriach krajowych i zagranicznych.

14. Zwrot pozostałych prac (nie zakwalifikowanych do wystawy) ,wysyłka katalogów i nieodebranych nagród nastąpi do dnia 30 września 2010r.

15. Autorzy zdjęć cyfrowych  nie zakwalifikowanych do II etapu mogą  otrzymać katalog po złożeniu zamówienia i opłaceniu wpisowego: 30 zł. lub 10 euro Zamówienie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  , a wpłaty dokonać na konto jak w pkt. 6.

16.  W celu  popularyzacji imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do  bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu oraz w prasie,  telewizji i  internecie, a  PKN UNICEF  może bezpłatnie  wykorzystywać zdjęcia do celów statutowych (z  zachowaniem praw autorskich).

17.  Wykorzystywanie zdjęć do celów marketingowych  przez sponsorów i patronów  konkursu, jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu warunków z autorem danego zdjęcia.

18.  Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochro­nie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)