sobota, 20 lipiec 2024
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Chopin" pod patronatem Prezydenta Gniezna.

mok_gniezno-080Z okazji przypadającej w 2010 roku 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Prezydent Miasta Gniezna wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie ogłaszają konkurs fotograficzny, którego celem jest zachęcenie fotografujących do szerszego spojrzenia na wybitnego kompozytora jako niezwykłą indywidualność epoki romantyzmu. Twórczość „poety fortepianu” promieniuje na kolejne pokolenia ...

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Chopin"
pod patronatem Prezydenta Gniezna.

mok_gniezno-200Z okazji przypadającej w 2010 roku 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Prezydent Miasta Gniezna wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie ogłaszają konkurs fotograficzny, którego celem jest zachęcenie fotografujących do szerszego spojrzenia na wybitnego kompozytora jako niezwykłą indywidualność epoki romantyzmu. Twórczość „poety fortepianu” promieniuje na kolejne pokolenia ludzi na całym świecie. O mistrza, upomina się Europa. Warto więc przypomnieć jego polskie korzenie, odkryć na nowo miejsca, skwery, place, obiekty przywołujące pamięć artysty, zaznaczające jego związki z Ojczyzną.  Twórczość Chopina nieustannie inspiruje muzyków, nadszedł czas by stała się natchnieniem dla twórców wypowiadających się za pomocą fotografii.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących.

2. Technika prac dowolna.

3. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki na papierze o wymiarach 40 x 50 cm (+/- 10% dłuższy bok 50 cm).

4. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie lub 3 cykle do 5 fotografii w cyklu. Każdy cykl traktowany będzie jako jedna praca.

5. Zdjęcia powinny być nie podklejone, opatrzone godłem wraz ze zaklejoną kopertą w której na kartce znajdzie się imię i nazwisko autora, adres, nr. telefonu lub adres e-mail oraz oświadczenie, że zdjęcia są autorstwa fotografującego.

6. Fotografie należy przysłać lub dostarczyć do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2010 roku na adres:

MOK ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno
z dopiskiem „Chopin”.

7. Zdjęcia oceni profesjonalne Jury pod przewodnictwem pomysłodawcy konkursu Mirosława Skrzypkowskiego (ZPAF) do dnia 17.05.2010. Członkami Jury są: Mieczysław Cybulski (Prezes Fotoklubu RP) oraz Małgorzata Dołowska (Dyrektor Fundacji „Fotografia dla przyszłości”)

8. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł. Przewidziane są także medale – złoty, srebrny i brązowy – przyznane przez Stowarzyszenie Twórców Fotoklubu RP „Za fotograficzną twórczość” oraz nagroda Fundacji „Fotografia dla przyszłości”. O podziale nagród decyduje Jury.

9. Wyniki pracy Jury zostaną opublikowane w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia konkursu, na stronie internetowej organizatora.

10. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia pokonkursowej wystawy 5 czerwca 2010 roku.

11. Jury dokona wstępnego zakwalifikowania zdjęć do konkursu oraz wystawy a autorzy prac otrzymają dyplom uczestnictwa.

12. Po wystawie na wyraźne życzenie autora – organizator odeśle zdjęcia.

13. W celu popularyzacji imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w prasie, telewizji, Internecie oraz na innych materiałach promocyjnych.

14. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zarchiwizowane, a ich ewentualne wykorzystanie do innych celów niż promocja konkursu, będzie możliwe z zachowaniem pełni praw autorskich.

15. Zgłoszenie prac na konkurs uznane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883).


Bliższych informacji udziela Iwona Kalinowska – Szwedek tel. 061 426 46 30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
Ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno
Tel.061 426 46 30  www.mok.gniezno.pl

POMYSŁODAWCA KONKURSU: mgr sztuki Mirosław Skrzypkowski