środa, 17 lipiec 2024

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

KONKURS FOTOGRAFICZNY  im. Ireneusza Zjeżdżałki

 „Moja Wielkopolska 2010”

Celem Konkursu jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej „małej ojczyzny” we wszystkich jego przejawach. Oczekujemy na zdjęcia rejestrujące przemiany nieustająco zachodzące w wielkopolskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze,  w przestrzeni publicznej, obyczajowości społecznej i w życiu rodzinnym. Niech te zdjęcia sukcesywnie wykonywane  w ciągu całego 2010 roku, będą dla przyszłych pokoleń źródłem historycznym - śladem naszej obecności tu i teraz, ...

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

KONKURS FOTOGRAFICZNY  im. Ireneusza Zjeżdżałki

 „Moja Wielkopolska 2010”

Celem Konkursu jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej „małej ojczyzny” we wszystkich jego przejawach. Oczekujemy na zdjęcia rejestrujące przemiany nieustająco zachodzące w wielkopolskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze,  w przestrzeni publicznej, obyczajowości społecznej i w życiu rodzinnym. Niech te zdjęcia sukcesywnie wykonywane  w ciągu całego 2010 roku, będą dla przyszłych pokoleń źródłem historycznym - śladem naszej obecności tu i teraz,

REGULAMIN KONKURSU

1.    Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących Wielkopolskę.

2..   Technika prac dowolna; do konkursu dopuszcza się zdjęcia w formie cyfrowej lub odbitki papierowe          

3..   Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu  dowolną ilość zdjęć.

4..   Zdjęcia „na papierze” –nie podklejone, podpisane (imię nazwisko, adres,  tel, email.) należy dostarczyć  wraz z kartą zgłoszenia do WBPiCAK w Poznaniu (60-819 Poznań ul.Prusa 3) najpóźniej do dnia 15 września 2010.

5..   Za zgłoszenie zdjęć do konkursu w formie papierowej  organizatorzy pobierają „wpisowe’  - 20,00  złotych. W ramach opłaty uczestnik otrzyma katalog i zwrot prac nie zakwalifikowanych do wystawy.

Wpłaty należy dokonać na konto WBPiCAK: 

89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „Moja Wielkopolska”).