środa, 17 lipiec 2024
energizer_080Regulamin konkursu.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest magazyn Digital Vision, zwany dalej "Organizatorem". …

energizer_264x90Regulamin konkursu.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest magazyn Digital Vision, zwany dalej "Organizatorem".

2. Koordynatorem konkursu jest agencja Hill and Knowlton Poland Sp. z o.o., zwana dalej „Koordynatorem”.

3. Sponsorem konkursu jest Firma „Energizer Polska Sp. z o.o., zwana dalej „Sponsorem”.

4. Celem konkursu jest zachęcenie Czytelników magazynu do aktywnego uprawiania fotograficznego hobby.

5. Konkurs zostanie ogłoszony w numerze czerwcowym magazynu Digital Vision.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej www.foto.com.pl od 18 czerwca do 21 lipca 2010 r.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, niezależnie od tego, czy fotografia jest ich pasją, czy także wykonywanym zawodem.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora i Koordynatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 zdjęć.

III. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 3 zdjęć podając swoje imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefonu.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej, związanego z latem i energią.

3. Wysyłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPEG, nie może przekraczać wymiarów 1771 pikseli na szerokość 1181 pikseli na wysokość oraz objętości 2MB. Minimalne zaś nie może być mniejsze niż 300 pikseli w każdym z wymiarów.

4. Wypełnienie formularza i wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.

5. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronach serwisu foto.com.pl, a w przypadku otrzymania nagrody także na nieodpłatną publikację na łamach magazynu Digital Vision, w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęć naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych, pozbawionych walorów artystycznych i niezgodnych z tematem konkursu.

7. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Oceny nadesłanych prac dokona jury, złożone z członków redakcji portalu Foto.com.pl oraz przedstawicieli Sponsora.

2. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne, pod warunkiem potwierdzenia autorstwa zdjęcia zgłoszonego na konkurs.

3. W konkursie przyznane zostanie pięć nagród głównych:

I miejsce – ładowarka 15MIN +4*AA2200 mAh

II i III miejsce – ładowarka 1H +2*AA2450 mAh

IV i V miejsce – ładowarka COMPACT CHARGER +4*AA2450 mAh

4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

V. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w sierpniowym numerze magazynu Digital Vision oraz na stronach portalu (Galeria Wortalu) w ciągu 30 dni od daty publikacji w magazynie Digital Vision.

2. Osoby, których zdjęcia zostaną opublikowane na liście zwycięzców konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w mailu zgłoszeniowym adres e-mail.

3. Po otrzymaniu powiadomienia zwycięzcy są zobowiązani w terminie 5 dni od daty przesłania wiadomości przez Organizatora przesłać na podany w wiadomości adres e-mail oryginalny plik źródłowy, z którego powstała zwycięska fotografia, zgłoszona na konkurs oraz następujące informacje:

– imię i nazwisko,

–  numer PESEL,

– telefon kontaktowy,

– adres zamieszkania, na który ma zostać wysłana nagroda.

4. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową na koszt Organizatora na podany adres pocztowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania powyższych danych.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.

6. Brak dostarczenia powyższych danych przez laureata w terminie 5 dni od daty przesłania powiadomienia o wygranej zwalnia Organizatora z obowiązku wydania nagrody.

7. Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zwycięzcom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), po uprzednim potrąceniu części pieniężnej nagrody odpowiadającej wysokości należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
Podanie danych osobowych w wiadomości e‑mail jest dobrowolne.