sobota, 20 lipiec 2024
080_btf_logoXII Międzynarodowy Przegląd Fotografii „ZŁOTA MUSZLA”

KOSZALIN 2010

Zamierzeniem organizacyjnym jest pokazanie całego przekroju fotografii, m. in. artystycznej, reportażowej, portretowej, ochrony środowiska, reklamowej, pejzażowej, sportowej, prasowej i komputerowej.

Organizatorami przeglądu są:

Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne  w Koszalinie i Bałtycka Szkoła Fotografii

P.W. Prowex Sp. z o.o.  w Koszalinie

Patronat medialny miesięcznik FOTO.

XII XII Międzynarodowy Przegląd Fotografii „ZŁOTA MUSZLA”
200_btf_logoKOSZALIN 2010

Zamierzeniem organizacyjnym jest pokazanie całego przekroju fotografii, m. in. artystycznej, reportażowej, portretowej, ochrony środowiska, reklamowej, pejzażowej, sportowej, prasowej i komputerowej.

Organizatorami przeglądu są:

Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne  w Koszalinie
i Bałtycka Szkoła Fotografii

P.W. Prowex Sp. z o.o.  w Koszalinie

Patronat medialny miesięcznik FOTO.


REGULAMIN

1.   Do udziału zaprasza się wszystkich fotografujących.

2.   Każdy autor może nadesłać do 5 zdjęć, oraz 1 zestaw  wielo zdjęciowy do 5 zdjęć.

3.   Format do 30 x40 cm dla zdjęć czarno-białych i barwnych

4.   Technika zdjęć dowolna. Zdjęcia nie mogą być oprawione.

5.   Do przesyłki należy dołączyć czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

6.   Każde zdjęcie prosimy na odwrocie czytelnie opisać podając numer zdjęcia zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, imię i nazwisko oraz adres autora.

7.   Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów, typując zdjęcia do wystawy, przyzna też nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie mógł być kwestionowany. Jury ma prawo nie przyznać którejś z nagród.

8.   Organizatorzy i sponsorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć do celów reklamowych w prasie, TV, katalogu wystawy, plakatach i innych wydawnictwach promujących Przegląd i wydawnictwach własnych.

9.   Organizatorzy traktować będą zdjęcia z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich zaginięcie w transporcie pocztowym i podczas ekspozycji.

10. Każdy autor zgłaszający zdjęcie do Przeglądu zostanie powiadomiony o werdykcie jury, otrzyma katalog i zaproszenie na wernisaż.

11. Opłatę za udział w wysokości 30 zł należy wpłacić na konto:

P.W. Prowex Sp. z o.o.
48 1500 1096 1210 9006 8571 0000

12. Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia oraz kserokopią wpłaty należy przesłać na adres:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROWEX” Sp. z o.o.
ul. Mieszka I nr 25
75-124 KOSZALIN
/Złota  Muszla/

13. Zdjęcia, których udział w Przeglądzie nie będzie opłacony, nie będą przedstawione pod obrady jury i nie będą  odsyłane.

14. Nadesłanie zdjęć na Przegląd jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy Przeglądu.

NAGRODY
  • Grand Prix „Złota Muszla” i Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina               
  • Puchar  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  
  • Nagroda Fabryki Styropianu „Arbet”
  • Nagroda  Bałtyckiej Szkoły Fotografii w Koszalinie
  • Dyplom Bałtyckiego Towarzystwa Fotograficznego
  • Nagrody specjalne
TERMINY

Nadesłanie zdjęć do 15 maja 2010 r.

Obrady jury  20 maja 2010 r.

Zawiadomienie o werdykcie jury do 30 maja 2010 r. na stronie www.btf.crf.pl i www.szkolafotografii.eu

Wernisaż i wręczenie nagród 15 czerwca 2010  w Autorskiej Galerii Fotografii „Portret Świata” w Koszalinie

Zwrot zdjęć do 20 grudnia 2010 r.