sobota, 20 lipiec 2024
VI Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2010.

logo_2010--080Tegoroczny Festiwal, poświęcony popularyzacji fotografii artystycznej, a w szczególności twórczości młodych artystów, będzie mieć miejsce w galeriach i instytucjach Warszawy w terminie od  15 kwietnia do 16 maja. ...

VI Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2010.

logo_2010--200Tegoroczny Festiwal, poświęcony popularyzacji fotografii artystycznej, a w szczególności twórczości młodych artystów, będzie mieć miejsce w galeriach i instytucjach Warszawy w terminie od  15 kwietnia do 16 maja.

VI WFFA 2010 organizowany jest we współpracy z uczelniami artystycznymi i instytucjami kultury Niemiec (kuratorami: Ingą Schneider i Sebastianem Hau).

Program Festiwalu składa się z części konkursowej, skierowanej do młodych twórców do 35 roku życia (wystawa pokonkursowa odbędzie się w Galerii Aula i Galerii Spokojna ASP przy Spokojnej 15) i wystaw programu głównego (zarówno debiutujących jak również znanych niemieckich i polskich twórców) realizowanego we współpracy z zaproszonymi galeriami Warszawy. Program wzbogacą także spotkania i wykłady niemieckich i polskich fotografików oraz krytyków fotografii.


Regulamin Konkursu VI Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej 2010

Szósta edycja Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej 2010 jest projektem międzynarodowym, promującym współczesną fotografię artystyczną, szczególnie popularyzującym dokonania młodych twórców. Tegoroczny festiwal organizowany jest we współpracy z uczelniami artystycznymi i centrami fotografii w Niemczech. Program składa się z: części konkursowej kierowanej do młodych twórców do 35 r. życia (wystawa pokonkursowa Galeria Spokojna ASP, ul. Spokojna 15) i prezentacji młodej fotografii niemieckiej. W ramach programu głównego zaprezentowane zostaną: wystawy wybitnych niemieckich oraz znanych polskich artystów, odbędzie się również cyklu spotkań i wykładów niemieckich i polskich fotografików oraz krytyków fotografii.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów studium i wyższych szkół artystycznych i fotograficznych.

2. W konkursie mogą brać udział absolwenci, dyplomanci i studenci uczelni artystycznych oraz artyści (ograniczenie wiekowe – do 35 roku życia).

3. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech fotografii, wykonanych w latach 2008-2010, w dowolnej: technice, dziedzinie fotografii oraz tematyce.

4. Prace powinny być własnością autorów. Fotografie nie mogą być oprawione.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł na pokrycie części kosztów organizacyjnych, na konto Millennium S.A. 14 1160 2202 0000 0000 4843 5368, z dopiskiem VI Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2010. Zdjęcia, których udział nie będzie opłacony, nie będą przedstawione pod obrady jury i nie zostaną odesłane.

6. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: maksymalnie 3 zdjęcia z dołączonym opisem, wielkość max A1, czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz kserokopię dowodu wpłaty. (prosimy o załączenie dokumentacji tych samych prac, ich opisu i CV na CD). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 22 lutego 2010.

7. Zgłoszenie należy wysyłać na adres: Galeria Spokojna ASP, ul. Spokojna 15, 01-044 Warszawa. Dopisek: VI Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2010.

8. Oceny zdjęć dokona międzynarodowe jury powołane przez organizatorów, typując zdjęcia do wystawy, przyzna również nagrody i wyróżnienia.

9. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność kolekcji WFFA.

10. Posiedzenie jury odbędzie się do 10 marca 2010.

11. Uczestnicy konkursu zostaną e-mailowo powiadomieni o decyzji jury do 15 marca 2010 roku.

12. Organizatorzy i sponsorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć do celów reklamowych w prasie, tv, katalogu wystawy i innych wydawnictwach promujących VI WFFA.

13. Autorzy zobowiązani są dostarczyć i odebrać swoje prace w określonych terminach na własny koszt.

14. Organizatorzy będą traktować zdjęcia z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich zaginięcie lub zniszczenie w trakcie transportu, bądź podczas ekspozycji. Autorzy mogą ubezpieczyć prace we własnym zakresie.

15. Autorzy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją wystawy i promocją artystów.

16. Aranżacja i sposób ekspozycji prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej leży w gestii organizatorów.

17. Autorzy podpisując kartę zgłoszenia, akceptują wszystkie warunki regulaminu wystawy.

18. Regulamin konkursu i karty zgłoszeń dostępne na stronach m.in.: www.wffa.pl, www.artinfo.pl, www.asp.waw.pl w państwowych i prywatnych wyższych szkołach artystycznych i fotograficznych Warszawy, Polski.

TERMINY

do 22 lutego 2010 – nadsyłanie zgłoszeń (liczy się data stempla pocztowego).

do 10 marca 2010 - posiedzenie jury.

do 15 marca 2010 – rozesłanie mailowo zawiadomień o wynikach konkursu.

15 kwietnia 2010 – wernisaż wystawy pokonkursowej w Galerii Aula i Galeria Spokojna ASP w Warszawie; wręczenie nagród

do końca maja 2010 – odbiór prac przez uczestników wystawy pokonkursowej

Organizatorzy VI WFFA:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytut Sztuki Mediów, TP ASP w Warszawie

kurator VI Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej 2010: Magdalena Durda-Dmitruk

Zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP: 022 636 81 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria Spokojna ASP, ul. Spokojna 15, 01-044 Warszawa