środa, 17 lipiec 2024

omf-logoDzisiejszy człowiek z trudem może wyobrazić sobie czasy kiedy wizerunek fotograficzny był czymś niezwykłym, tak głęboko w naszą świadomość wrosła sztuka fotografii licząca sobie niewiele ponad 160 lat. Wkroczyła ona do wszystkich dziedzin życia i obecnie znaleźć ją można w każdym domu. Śmiało można powiedzieć, że fotografia to najpopularniejsze hobby współczesnego człowieka.
Konkurs organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna.

omf-logo
Patronat medialny: miesięcznik FOTO
Regulamin konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.

2. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 złotych (7 $, 5 €) i należy ją przesłać na adres Organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
10-030 Olsztyn,
ul. Dąbrowszczaków 3

lub

na konto bankowe BOŚ S.A.
nr rachunku:
67 1540 1072 2001 5000 3766 0002

z dopiskiem "Mistrzostwa fotograficzne"

3. Wpłaty Uczestników konkursu będą przeznaczone na obsługę konkursu.

4. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 6 prac, przy czym ich tematyka nie musi być identyczna.

5. Kategorie tematyczne prac:

a) Człowiek /kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie/

b) Architektura

c) Natura (kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora)

6. Technika wykonania: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.

7. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20 x 25 cm i nie większy niż 60 x 80 cm.

8. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane. Pozostałe będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora do dnia 15 stycznia 2010 roku, po czym zostaną zarchiwizowane.

9. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie:

a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich

b) nazwę kategorii

c) tytuł / datę

10. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:

a) godło autora

b) nazwę kategorii

c) spis prac

11. Do prac powinna również być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym godłem zawierająca:

a) ankietę personalną

b) godło autora

c) imię i nazwisko

d) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny

e) numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) ewentualnie adres e-mail

f) własnoręczny podpis

12. Prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych nie zostaną dopuszczone do Mistrzostw.

13. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 15 listopada 2009 roku (liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,

ul. Dąbrowszczaków 3

10-538 Olsztyn

Poland

z dopiskiem: "Mistrzostwa fotograficzne" lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.

14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie transportu.

15. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też w gestii uczestnika leży ich odpowiednie zabezpieczenie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez prawa do honorarium autorskiego.

17. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie:

Jacek Poremba

Ryszard Czerwiński

Paweł Staszak

Marek Marcinkowski

18. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, rozpoczynającej się w dniu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród tzn. 22 listopada 2008

19. Oficjalnym patronem prasowym branży fotograficznej Mistrzostw jest miesięcznik "FOTO".

20. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane w miesięczniku "Foto", "Gazecie Olsztyńskiej", innych czasopismach branżowych oraz mediach związanych patronatem prasowym z konkursem.

21. NAGRODY

W każdej kategorii zostaną przyznane specjalnie zaprojektowane statuetki oraz nagrody rzeczowe:

I miejsce – Złote Szkło

II miejsce – Srebrne Szkło

III miejsce – Brązowe Szkło

oraz wyróżnienia

22. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy uczestnictwa.

23. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

24. Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

25. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu.