Miesięcznik Foto należy do opiniotwórczego stowarzyszenia wydawców prasy fotograficznej TIPA (Technical Image Press Association)
TIPA
Strona główna Konkursy inne Regulaminy Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
niedziela, 09 maja 2021

Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
piątek, 12 czerwca 2009 16:57    Drukuj Email
omf-logo
Patronat medialny: miesięcznik FOTO
Regulamin konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.

2. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 złotych (7 $, 5 €) i należy ją przesłać na adres Organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
10-030 Olsztyn,
ul. Dąbrowszczaków 3

lub

na konto bankowe BOŚ S.A.
nr rachunku:
67 1540 1072 2001 5000 3766 0002

z dopiskiem "Mistrzostwa fotograficzne"

3. Wpłaty Uczestników konkursu będą przeznaczone na obsługę konkursu.

4. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 6 prac, przy czym ich tematyka nie musi być identyczna.

5. Kategorie tematyczne prac:

a) Człowiek /kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie/

b) Architektura

c) Natura (kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora)

6. Technika wykonania: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.

7. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20 x 25 cm i nie większy niż 60 x 80 cm.

8. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane. Pozostałe będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora do dnia 15 stycznia 2010 roku, po czym zostaną zarchiwizowane.

9. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie:

a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich

b) nazwę kategorii

c) tytuł / datę

10. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:

a) godło autora

b) nazwę kategorii

c) spis prac

11. Do prac powinna również być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym godłem zawierająca:

a) ankietę personalną

b) godło autora

c) imię i nazwisko

d) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny

e) numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) ewentualnie adres e-mail

f) własnoręczny podpis

12. Prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych nie zostaną dopuszczone do Mistrzostw.

13. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 15 listopada 2009 roku (liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,

ul. Dąbrowszczaków 3

10-538 Olsztyn

Poland

z dopiskiem: "Mistrzostwa fotograficzne" lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.

14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie transportu.

15. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też w gestii uczestnika leży ich odpowiednie zabezpieczenie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez prawa do honorarium autorskiego.

17. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie:

Jacek Poremba

Ryszard Czerwiński

Paweł Staszak

Marek Marcinkowski

18. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, rozpoczynającej się w dniu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród tzn. 22 listopada 2008

19. Oficjalnym patronem prasowym branży fotograficznej Mistrzostw jest miesięcznik "FOTO".

20. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane w miesięczniku "Foto", "Gazecie Olsztyńskiej", innych czasopismach branżowych oraz mediach związanych patronatem prasowym z konkursem.

21. NAGRODY

W każdej kategorii zostaną przyznane specjalnie zaprojektowane statuetki oraz nagrody rzeczowe:

I miejsce – Złote Szkło

II miejsce – Srebrne Szkło

III miejsce – Brązowe Szkło

oraz wyróżnienia

22. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy uczestnictwa.

23. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

24. Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

25. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

( 0 Votes )
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież