sobota, 20 lipiec 2024
– W POSZUKIWANIU KORZENI

Konkurs fotograficzny

centrum-1-mKonkurs odbywa się w trzech kategoriach. Każda z nich odnosi się do innych sposobów, technik realizacji, ale wszystkie dotyczą tematyki rodziny, odkrywania historii i poszukiwania śladów przeszłości. …

– W POSZUKIWANIU KORZENI

konkurs---400

Konkurs fotograficzny

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach. Każda z nich odnosi się do innych sposobów, technik realizacji, ale wszystkie dotyczą tematyki rodziny, odkrywania historii i poszukiwania śladów przeszłości.


REGULAMIN KONKURSU

 

1. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

2. Autorzy prac konkursowych mają obowiązek podejmowania tematów dotyczących rodziny, zgodnie z kategoriami konkursu:

  • Genealogiczny - Moja rodzina wczoraj i dziś
  • Fotograficzny - Z rodzinnego albumu
  • Technik wizualnych - W poszukiwaniu korzeni

3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, np. fotografia, film, rysunek, collage, grafika, malarstwo, akwarela, grafika komputerowa itd. Prace powinny mieć minimalny format A4 (200x300 mm) i większy. Do prac fotograficznych powinna być dołączona wersja elektroniczna na CD w rozdzielczości umożliwiającej późniejsze wydanie materiałów pokonkursowych na płycie CD, DVD (300 dpi).

4. Prace należy dostarczyć osobiście w godzinach 10.00 – 17.00 do Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19, 15-062 Białystok, lub wysłać pocztą pod wskazany wyżej adres (decyduje data stempla pocztowego).

5. Termin nadsyłania prac upływa: 15 września 2010 r.

6. Do pracy konkursowej musi być dołączona Karta Uczestnictwa, do pobrania: http://www.centrumzamenhofa.pl/

7. Każda z prac konkursowych musi być czytelnie podpisana przez autora i opisana (krótka informacja o tym, co przedstawia zdjęcie, jaki jest temat filmu, etc.).

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania nadesłanych prac w celach promocyjnych (w mediach i wydawnictwach oraz ich eksponowania podczas wystawy pokonkursowej).

9. Przeglądu i oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne Jury powołane przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa – oddział Białostockiego Ośrodka Kultury, składające się z historyków, fotografów, oraz osób kompetentnych w dziedzinie animacji wizualnej. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zmianie.

10. Autorom nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody finansowe, których łączna wysokość wyniesie 3 000 zł. Dla osób wyróżnionych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

11. Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć jedną pracę, lub też zestaw w przypadku cyklu fotograficznego (do 7 zdjęć), czas etiud filmowych nie powinien przekraczać 15 minut.

12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 września 2010 na stronie www.centrumzamenhofa.pl

13. Planowany termin wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku 23 września 2010 r.

14. Prace zostaną zwrócone autorom w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu.

15. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie przesyłek nadanych drogą pocztową.