sobota, 20 lipiec 2024
Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrrialnej FOTO-PEIN 4

logo_fotopein-mKonkurs  jak co roku adresowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalistów, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.
Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2101 r (decyduje data stempla pocztowego),  ogłoszenie wyników nastąpi 16 października 2010 r - wtedy odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej …

Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrrialnej FOTO-PEIN 4

logo_fotopeinKonkurs  jak co roku adresowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalistów, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2101 r (decyduje data stempla pocztowego),  ogłoszenie wyników nastąpi 16 października 2010 r - wtedy odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej oraz  wręczenie nagród laureatom i prezentacja katalogu pokonkursowego.

Szczegóły znajdują się w  regulaminie oraz na stronie konkursu http://www.fotopein.art.pl/


REGULAMIN

1. Celem konkursu jest zainteresowanie twórców i odbiorców fotografii tematyką przemysłową i industrialną, poszukiwanie oraz promocja nowego spojrzenia na tę tematykę. Wykształcenie pozytywnego postrzegania i odbioru architektury i infrastruktury przemysłowej, a także tworzenie archiwum „znikających punktów”. Zależy nam na ukazaniu autorskich wizji w artystycznych ujęciach i ukazaniu piękna tematu.

2. Organizatorami konkursu są:

Dom Kultury w Rybniku–Chwałowicach

Grupa Fotograficzna INDYGO

Grupa Artystyczna Konar

3. Partnerem Konkursu jest:

Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań Nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki w Zabrzu

4. Konkurs objęty został Patronem Honorowym przez:

- Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego

- Związek Polskich Artystów Fotografików - Oddział Śląski

5. Konkurs współfinansowany jest ze środków Miasta Rybnika, Województwa Śląskiego, Miasta Rydułtowy

6. Kategorie: 

a) architektura – budowle przemysłowe oraz inne obiekty przemysłowe

b) industrii – maszyny, urządzenia, infrastruktura przemysłowa (linie kolejowe, torowiska, tunele, wiadukty itp.)

c) future – obiekty przemysłowe powstałe po 1990 roku

7. Uczestnictwo:

a) konkurs adresowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalistów

b) uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne

c) do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie

8. Zgłoszenia - wymogi formalne:

a) każdy autor może zgłosić maksymalnie  2 prace w każdej z kategorii (dopuszcza się zwarte tematycznie cykle do 5 zdjęć, które traktowane będą jako 1 praca)

b) autor zobowiązany jest do dołączenia czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia i metryczki  pracy - do pobrania ze strony: http://www.fotopein.art.pl/

c) zdjęcia należy nadesłać:

- w postaci odbitki na papierze wymagany format zdjęć: nie mniejsze niż 30 x 40 cm i nie większe niż 70 x 100 cm, na odwrocie zdjęcia musi zostać umieszczona wypełniona metryczka – do pobrania na stronie http://www.fotopein.art.pl/

- w postaci pliku cyfrowego na płycie CD format: jpg lub tiff; minimalna rozdzielczość 1900 x 2500 pikseli, 300 DPI

- w małym pliku JPG - tzw. wglądówce o max dł. krótszego boku 500 pikseli

- każde zdjęcie cyfrowe musi posiadać nazwę własną zgodną z nazwą podaną w karcie zgłoszenia oraz imię i nazwisko autora

- płyta CD ze zdjęciami cyfrowymi musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz podaniem kategorii zgłoszenia

d) dopuszcza się prace poddane obróbce cyfrowej

e) nadsyłane prace nie mogą być podklejone ani oprawione

f) prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną zakwalifikowane do oceny jury

9. Nagrody:

- pula nagród wynosi 5000 PLN

- w każdej kategorii przyznana będzie jedna nagroda główna oraz wyróżnienia

- o przyznaniu nagród decyduje Jury, które w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o innym ich podziale

- decyzje Jury konkursu są ostateczne i nieodwołalne

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem, w katalogach i innych publikacjach pokonkursowych, w niekomercyjnych materiałach organizatorów oraz wystawach pokonkursowych i innych projektach organizowanych z wykorzystaniem powstałego na bazie konkursu archiwum. Nadesłanie prac na konkurs wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie prac w powstającym archiwum fotografii przemysłowej i industrialnej, ich eksponowaniem, udostępnianiem i powielaniem w zakresie związanym z działalnością archiwum oraz z udzieleniem bezpłatnej wieczystej licencji na umieszczanie zdjęć w publikacjach organizatorów konkursu, a także zgodą na  przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem, oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o kolejnych edycjach konkursu, innych konkursach fotograficznych oraz działaniach archiwum. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez  uczestników konkursu.

11. Terminy:

- do 31 lipca 2101r – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego)

- 16 października 2010r – wernisaż wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród laureatom, prezentacja katalogu

- listopad 2010r – wernisaż wystawy pokonkursowej w Rydułtowach

12. Jury konkursu powołuje Organizator.

13. Kryteria oceny jury:

- wartość  artystyczna

- zgodność z tematem konkursu

- jakość techniczna

14. Prace konkursowe nie będą zwracane – zostaną umieszczone w archiwum, stając się jego własnością. Autorzy prac zachowują prawa autorskie z zastrzeżeniem uprawnień organizatora do działań  zawartych w punkcie 10 niniejszego regulaminu.

15. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Dom Kultury w  Rybniku – Chwałowicach

ul.1 Maja 95

44-206 Rybnik

woj. śląskie, Polska

tel. +48 (032) 42 16 222  wew. 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie

17. Dodatkowe informacje:

Kierownik Artystyczny Konkursu i Koordynator Indygo: Izabela Nietrzpiel

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.+48 698 680 185

Koordynator GAK: Beata Tomas

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel:+48 696 393 400