czwartek, 18 lipiec 2024

Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta Żary, Starosta Powiatu Żarskiego, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz Żarski Dom Kultury.
Konkurs ma charakter otwarty.salon-fotografii-artystycznej-konkurs

Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Tematyka prac jest dowolna. Format prac jest dowolny ( krótszy bok min.20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm). Ilość prac jest dowolna
Każda praca powinna zawierać sygnaturę ( imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia )
Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 25 zł ( koszt wysyłki i katalogu ), które należy wpłacić na konto ŻDK: BZ WBK S.A. o/Żary 25 1090 2561 0000 0006 4200 0210
Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia ( oryginalną lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl ) oraz bankowy dowód wpłaty
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres: ŻARSKI DOM KULTURY, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

Nagrody:

Grand Prix - 1600 zł

I nagroda - 1200 zł
II nagroda - 900 zł
III nagroda - 600 zł
dwa wyróżnienia po - 300 zł

Ostateczny termin nadsyłania prac mija 29 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Obrady jury odbędą się 14 grudnia 2013 r.
Zawiadomienie autorów o werdykcie – 31 grudnia 2013 r.
Otwarcie wystawy – 18 stycznia 2014 r.
Wystawa: styczeń 2014 - luty 2014 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK

Więcej na stronie:

http://www.dkzary.pl/content/show/1601/Regulamin-XXIII-KRAJOWEGO-SALONU-FOTOGRAFII-ARTYSTYCZNEJ-ZARY-2013-