czwartek, 18 lipiec 2024
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

I-nagroda-Adam-Markowski-za-cykl-Lezajsk---080Organizatorem konkursu była Fundacja PRO ARTE, Gazeta Wyborcza Wrocław, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich oddział Wrocław oraz Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”.
Tematem konkursu skierowanego do osób z całej Polski amatorsko zajmujących się fotografią, była artystyczna …

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Organizatorem konkursu była Fundacja PRO ARTE, Gazeta Wyborcza Wrocław, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich oddział Wrocław oraz Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”.

Tematem konkursu skierowanego do osób z całej Polski amatorsko zajmujących się fotografią, była artystyczna wypowiedź na temat OBLICZA ŻYDOWSKOŚCI – ŻYDZI I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

Praca miały być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat kultury żydowskiej obecnej we współczesnej Polsce. Prace mogły odwoływać się tematycznie do współczesnej historii Żydów polskich, współczesnego życia Gmin Żydowskich w Polsce jak również innych aktywności dotyczących odradzania się życia i tożsamości żydowskiej. Zdjęcia mogły przedstawiać dowolne osoby lub obiekty – będące śladami współczesnej wielowiekowej obecności Żydów w Polsce.  

Jury w składzie:

- Jan Bortkiewicz (przewodniczący jury), Kierownik artystyczny DCF „Domek Romański”,

- Mariusz Urbanek, Gazeta Wyborcza,

- Jerzy Kichler, ZGWZ Oddział Wrocław,

- Waldemar Zieliński, Członek Okręgu Dolnośląskiego ZPAF,

zdecydowało przyznać:

I nagrodę – Panu Adamowi Markowskiemu za cykl „Leżajsk”,

I-nagroda---200

II nagrodę – Pani Beacie Gamorowskiej za cykl „Popołudniowa mincha”

II-nagroda---200

III nagrodę – Pani Aleksandrze Jachimskiej-Kowal za zdjęcie „Na modlitwie”,

III-nagroda---200

wyróżnienie – Pani Paulinie Nyc za pracę z cyklu „Cmentarz żydowski w Warszawie”,

wyroznienie-Paulina-Nyc---200

wyróżnienie – Państwu Joli i Franciszkowi Kulczyńskim za pracę „Razem”.

wyroznienie-Jola-i-Franciszek-Kulczynscy---200

Wręczenie nagród odbędzie się 25 maja br. o godz. 20.00 w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 7.


Dolnośląskie Centrum Fotografii, Wrocław, pl. Nankiera 8,
wystawa czynna od 22 maja do 2 czerwca