czwartek, 18 lipiec 2024

Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Supraśla, Stowarzyszenie Uroczysko oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Tematem konkursu jest szeroko rozumiany pejzaż Podlasia.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
♦ I miejsce – 4 000 zł,
♦ II miejsce – 3 000 zł,
♦ III miejsce – 2 000 zł,
♦ trzy wyróżnienia – pobyty w ośrodkach SPA w Supraślu.

Więcej o konkursie:

http://biennalesuprasl.wix.com/biennale#!documentary/ck0q

konkurs-fotograficzny-pejzaz-Podlasia