czwartek, 18 lipiec 2024

Muzeum Etnograficzne w Toruniu ogłasza 6. edycję konkursu fotograficznego Etnoklimaty.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2013 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi do 15 grudnia 2013 r.

Termin nadsyłania zgłoszenia i prac na konkurs pocztą tradycyjną na adres Organizatora mija dnia 31 października 2013 r.

Celem konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, kulturą popularną. Zachęcamy do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, które odwiedzamy podczas różnorakich podróży.

Regulamin i karta zgłoszenia na stronie: http://www.etnomuzeum.pl/pl/etnoklimaty2013

start66