środa, 17 lipiec 2024
– konkurs organizowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

plakat_konkurs_080Istotą konkursu są przede wszystkim działania edukacyjne w szczególności informowanie o założeniach Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim tzw. Dyrektywy Powodziowej. Głównym celem niniejszego konkursu jest zgromadzenie…

– konkurs organizowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Większy!Istotą konkursu są przede wszystkim działania edukacyjne w szczególności informowanie o założeniach Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim tzw. Dyrektywy Powodziowej.

Głównym celem niniejszego konkursu jest zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z powodzi w 2010 r.

Uzyskane materiały mają posłużyć m.in. do budowy portalu poruszającego problemy związane z powodzią.


http://www.kzgw.gov.pl/pl/Konkurs-Powodz-2010-r-ogrom-zywiolu.html