środa, 17 lipiec 2024

fotoferia_a5b1_080ROZPOCZĘCIE KONKURSU 01.01.2011

FOTOFERIA INTERNATIONAL EXHIBITION 2011
COLOR PROJECTED IMAGE DIVISION
PROJECTED IMAGES…

fotoferia_a5b1

ROZPOCZĘCIE KONKURSU 01.01.2011

FOTOFERIA INTERNATIONAL EXHIBITION 2011

COLOR PROJECTED IMAGE DIVISION

PROJECTED IMAGES

Informacje warunki uczestnictwa

Ostateczny termin przyjmowania prac

Niedziela, 15 maja 2011 r.

Dyrektor konkursu

KOWALKOWSKI RAFAL PSA REGION 27 DIRECTOR

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W konkursie zostanie przyznanych 22 medali 38 wyróżnień. Około 35% prac zostanie zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

Konkurs przeprowadzony będzie zgodnie z wymaganiami praktykami organizacji Amerykańskiego Towarzystwa Fotograficznego (PSA).

Patronem konkursu w Polsce jest Fotoklub RP oraz Fotoferia Club.

Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik FOTO i magazyn Photoshop.

Medale wyróżnienia ufundowała firma Krauz Studio.

W konkursie wyznacza się dwie sekcje należące do kategorii PSA CPID

(1) Open Color

(2) Open monochrome - monochrom

Wszystkie zdjęcia zaakceptowane do wystawy pokonkursowej będą brane pod uwagę jako dorobek Autora przy ubieganiu się o  tytuły PSA w tej

kategorii.

Nie ma ograniczeń tematycznych w żadnej z sekcji. Sekcja monochrome musi odpowiadać definicji udzielonej na końcu formularza.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 prace w każdej sekcji (łącznie 8 zdjęć)

Zgłoszone prace będą oceniane online.

Konkurs jest otwarty dla każdego, jednakże zgłoszona praca może zostać odrzucona, gdy sponsor lub jego przedstawiciel, w niektórych uzasadnionych

przypadkach stwierdzi, że praca jest niezgodna z zasadami warunkami konkursu.

JURY

Rafał Kowalkowski, Dyrektor  konkursu, PSA Region 27 Director

Joanne Stolte , APSA, EPSA, AFIAP.  Reprezentant PSA, PSA Membership Vicepresident

Maciej Duczyński, 60 medali, 60 wyróżnień  1200 akceptacji zdjęć do wystaw pokonkursowych PSA/FIAP.

Leszek Paradowski, 40 medali, 72 wyróżnienia  i 800 akceptacji zdjęć do wystaw pokonkursowych PSA/FIAP

Paweł Staszak, redaktor prowadzący miesięcznika FOTO

OPŁATY

10 PLN za jedną sekcję

20 PLN za dwie sekcje

Zgłoszenie bez dokonanej wpłaty nie będzie brane pod uwagę. Opłaty dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zgodnie z

podaną instrukcją (przelew bankowy, karta kredytowa)

ZNAKI WODNE

Nazwisko, imię, nick autora, tytuł zdjęcia nie mogą się pojawić na żadnym widocznym miejscu zdjęcia z zachowaniem wszystkich praw autorskich.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszone prace muszą być fotografiami wykonanymi przez uczestnika konkursu z użyciem technik fotografii tradycyjnej (skany w formie pliku

cyfrowego) lub fotografii cyfrowej. Zgłaszając prace do konkursu Uczestnik jednocześnie potwierdza, że dane prace są jego własnością zezwala na

publikację ich części lub całości bez dodatkowych opłat. Dotyczy to:

- wystaw prac związane z konkursem

- publikacji w wydawnictwach związanych z konkursem

- katalogu zawierającego  wyróżnione większość zaakceptowanych zdjęć (katalog będzie dostępny na stronach portalu Fotoferia.pl)

Żadne z powyższych postanowień nie będzie kolidować z prawami autorskimi. Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni. W przeciwnym wypadku

oświadcza, że posiada pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie.

KATALOG

Katalog on-line zawierający wyróżnione zaakceptowane zdjęcia będzie dostępny na stronach portalu Fotoferia.pl.

NAGRODY

Sekcja OPEN COLOR

Nagrody PSA:  Gold Medal; Silver Medal; Bronze Medal; 9 Honorable Mention Ribbons

Nagrody Fotoferii  Gold Medal; Silver Medal; Bronze Medal; 5 Medals of Excellence, 5 Honorable Mentions (zagraniczni uczestnicy), 5 Honorable Mentions

(polscy uczestnicy)

Sekcja MONOCHROME

Nagrody PSA:  Gold Medal; Silver Medal; Bronze Medal and 9 Honorable Mention Ribbons

Nagrody Fotoferii  Gold Medal; Silver Medal; Bronze Medal; 5 Medals of Excellence, 5 Honorable Mentions (zagraniczni uczestnicy), 5 Honorable Mentions

(polscy uczestnicy)

TYTUŁY

Limit znaków dla tytułów zdjęć wynosi 35. Każde zdjęcie musi posiadać unikalny tytuł. Zapis tytułu musi być zgodny z alfabetem angielskim.

ZDJĘCIA CYFROWE

Maksymalne wymiary zdjęć to 1400 pikseli (w płaszczyźnie poziomej) i 1050 pikseli (w płaszczyźnie pionowej). Zdjęcia o wymiarach większych niż

podane będą automatycznie odrzucane przez system. Mniejsze wymiary zdjęć są akceptowane jednak zaleca się dostosowanie do warunków konkursu.

Maksymalna waga pliku w formacie jpg to 800 kb.

NAZWY PLIKÓW

Nie ma potrzeby nadawania nazw poszczególnym plikom. System sam wygeneruje odpowiednią nazwę na potrzeby konkursu.

KALENDARZ KONKURSU

Przyjmowanie prac      15 Maj 2011

Ocena Jury                   25 Maj 2011

Wyniki                           30 Maj 2011

Katalog                         30 czerwiec 2011

Wystawa                      15 lipiec 2011

WYSTAWA PRAC

Zdjęcia zaakceptowane do wystawy pokonkursowej zostaną umieszczone na stronach portalu Fotoferia.pl. Publiczna wystawa zdjęć odbędzie się w Kołobrzegu.

LISTA UCZESTNIKÓW

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu zdjęć uczestnik otrzyma potwierdzenie drogą e-mail z danymi autora. Uprasza się o weryfikację

zamieszczonych danych, w przypadku problemów i błędów zalecany jest kontakt z Dyrektorem Konkursu. Status uczestnictwa (zgłoszenie i weryfikacja

płatności) zostanie umieszczony na stronie konkursu salon.fotoferia.pl. Raport zawierać będzie ostatnią i następną datę uaktualnienia, prosimy nie

oczekiwać natychmiastowego wpisania na listę.

DEFINICJE

Open

Tematyka zdjęć w tej kategorii jest otwarta. Do tejże kategorii zaliczyć można zdjęcia natury poddane modyfikacjom programowym, zdjęcia sportowe,

reporterskie i wszelkie inne, jednak finalny obraz powstały w wyniku obróbki musi składać się tylko i wyłącznie z elementów których autorem jest osoba

zgłaszająca daną pracę. Wszelkie zmiany graficzne dokonane na danej fotografii muszą być wykonane tylko i wyłącznie przez osobę zgłaszającą daną pracę

do konkursu.

Monochrome

Fotografia czarno-biała zawierająca gamę odcieni szarości od bardzo ciemnych (czerń) po bardzo jasne (biel) jest pracą monochromatyczną z różnorodnymi  odcieniami szarości. Praca czarnobiała poddana całościowo tonacji koloru pozostaje w dalszym ciągu pracą monochromatyczną i będzie wydrukowana w  czarnobieli w katalogu wydawanym przez salon pod patronatem FIAP. Praca poddana miejscowo tonacji lub w której miejscowo dodany jest kolor jest uznawana za fotografie kolorową (polichromatyczną) może być rozpatrywana jako praca w kategorii „kolor" i jako taka będzie wydrukowana w katalogu wydawanym przez salon pod patronatem FIAP.

www.fotoferia.pl