sobota, 25 maj 2024

W Galerii Imaginarium w Łodzi, 5 września 2014 roku, godz. 18.00, odbędzie się wernisaż wystawy Marka Domańskiego ,,Dalekie powietrza''.

,,Dalekie powietrza'' to tytuł cyklu fotograficznego zrealizowanego przez Marka Domańskiego w latach 2010–2013. Składa się on z kilkudziesięciu czarno-białych odbitek stykowych wykonanych z negatywów 4×5 cali.

marek-domanski-dalekie-powietrza

Marek Domański.„Dalekie powietrza”.

 

marek-domanski-dalekie-powietrza 1

 

Marek Domański.„Dalekie powietrza”.

 

 

marek-domanski-dalekie-powietrza 2

Marek Domański.„Dalekie powietrza”.

Marek Domański – studiował w PWSSP (obecnie ASP) w Łodzi w latach 1990–1995. Na jego dyplom złożyły się litografie wykonane w pracowni prof. Jerzego Grabowskiego oraz fotografie z pracowni prof. Ireneusza Pierzgalskiego. W latach 1995–2008 był asystentem prof. Grzegorza Przyborka. Obecnie prowadzi Pracownię Fotografii II w Katedrze Multimediów na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Obok pracy dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim twórczością w dziedzinie fotografii inscenizowanej, otworkowej i dokumentalnej. Swoje prace prezentuje zwykle w formie wielkoformatowych zdjęć pokrytych żywicą lub w formie odbitek kontaktowych. Od wielu lat konsekwentnie tworzy przy użyciu kamer otworkowych, które sam buduje. Fotografie Domańskiego można było oglądać na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych oraz wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Jego twórczość jest różnorodna i wielowątkowa, stosuje bowiem rozmaite techniki i sposoby prezentacji, za podstawę przyjmując przede wszystkim wewnętrzną potrzebę poszukiwania i eksperymentowania. Niektóre swoje realizacje celowo sytuuje na pograniczu fotografii. Na pracę pt. Obiekty patrzące składają się m.in. projekcje wewnątrz otwartej camery obscury, za każdym razem tworząc – dzięki relacji z konkretnym miejscem – nowe intertekstualne konteksty. Akcja i obiekty Domy Światła stawiały widza w prafotograficznej sytuacji, pozwalając na oglądanie projekcji niezakłóconej przez żaden program lub zniekształcenia wynikające z właściwości optyki.

Marek Domański był także organizatorem projektów dokumentalnych i kuratorem wielu wystaw zbiorowych. Jest autorem podręcznika dla studentów szkół wyższych pt. Podstawy fotografii oraz esejów i publikacji na temat fotografii, takich jak: Inconvenient city, EC2 – Energia czasu, Dalekie powietrza oraz współredagowanej wraz z Tomaszem Ferencem książki na temat opresywnych funkcji architektury, zatytułowanej Architektura przymusu. O twórczości Domańskiego pisali między innymi: Agnieszka Kurant, Paralelne realności Marka Domańskiego, Fotografia 2002 nr 1; Tomasz Ferenc, Theatrum fotograficum [w:] Psychopompos [kat. wyst.], Galeria FF, Łódź 2007; Tomasz Załuski, bt [w:] Imiona własne sztuki łódzkiej, Łódź 2008; Aleksandra Sumorok, EC2 dokument przestrzeni [w:] EC2 – Energia Czasu, Łódź 2013. Artysta jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Św. Jerzego. Wystawie towarzyszy wydawnictwo zawierające wybrane fotografie Marka Domańskiego i poetyckie teksty autorstwa Janusza Raczkiewicza.

Marek Domański, ,,Dalekie powietrza''
Wernisaż: 5 września 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę można oglądać do 27 września 2014 roku

Galeria Imaginarium w Łodzi, ul. Traugutta 18