czwartek, 20 czerwiec 2024

fotoalbum2011-kwZapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Fotoalbum 2011”'. Konkurs składa się z dziesięciu edycji. W każdej edycji redakcyjne jury wybierze trzech laureatów, a jednego wybiorą w głosowaniu uczestnicy konkursu. Na zakończenie przewidziano Grand Prix w postaci porządnej lustrzanki. Zgłoszenia prac konkursowych tylko w formie elektronicznej przez dodanie maksymalnie 3 prac …

2010-01-08-fotoalbum-1Fotografuj przez cały rok i zapełnij kartki swojego albumu!

CAŁOROCZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

fa-72-k1-1001. Organizatorem konkursu jest „foto”.

2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy fotografujący. 

3. Konkurs obejmuje dwanaście edycji miesięcznych, podzielonych na cztery kwartały tematyczne.