czwartek, 18 lipiec 2024

Zobacz większe!

Konkurs trwa cały rok i obejmuje dwanaście edycji miesięcznych. Spośród zdjęć przysyłanych każdego miesiąca jury konkursu przyzna ich autorom I, II i III miejsce uhonorowane nagrodami. Na koniec roku zostanie także przyznane Grand Prix.

Zobacz większe!

Konkurs trwa cały rok i obejmuje dwanaście edycji miesięcznych. Spośród zdjęć przysyłanych każdego miesiąca jury konkursu przyzna ich autorom I, II i III miejsce uhonorowane nagrodami. Na koniec roku zostanie także przyznane Grand Prix

Obecnie każde zdjęcie wykonane z udziałem technologii cyfrowej jest poddawane w mniejszym lub większym stopniu cyfrowej modyfikacji. Czasem są to drobne korekty kolorystyczne, a czasem poważne ingerencje w treść i wymowę obrazu. W wielu konkursach regulaminy narzucają ścisłe ograniczenia, co do zakresu zmian, jakim zostało poddane zdjęcie.

My zachęcamy do szaleństwa, którego granice wyznacza tylko wyobraźnia autora i umiejętności w posługiwaniu się programami graficznymi. Niekiedy wystarczy jednak tylko umiejętnie wykorzystać możliwości posiadanej cyfrówki.

Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody i publikacja na łamach naszego miesięcznika i stronach Internetowej Gazety Fotograficznej.

ŁĄCZNA PULA NAGRÓD WYNOSI PONAD 20. 000 zł !!!

NAGRODA ROKU
NAGRODA SPECJALNA


Drukarka Stylus
PHOTO R1900

Tablet Stylus
Intuos3 A5 Wide

NAGRODY


Tablet Bamboo
Fun S

Zoner Photo
Studio 10
Professional

Adobe Photoshop
CS4 Extended
Adobe Photoshop
Lightroom 2
Adobe Photoshop
Elements 7

Ładowarka
GP PowerBank
M510