sobota, 25 maj 2024

Galeria Klimaty, Dom Pracy Twórczej w Mięćmierzu zaprasza w sobotę 23 sierpnia o godz. 16:00 na wernisaż wystawy Sergiusz Sachno ,,Nagi cień''. Galeria Klimaty stworzona w oryginalnej scenerii starej stodoły w dawnej wiosce rybackiej tuż obok Kazimierza Dolnego nad Wisłą vis a vis Janowca.

Nagi cień
Zapis ten miał w mojej intencji stanowić szczególną formę unaocznienia wyobrażenia na temat kobiecości, kobiety i jej natury, a także niezwykłą dokumentację kobiecego ciała. W zestawie tym poprzez minimalizm formalny, sceniczne ograniczenie przestrzeni i źródeł światła, podjąłem próbę odejścia od przepełnionych rekwizytami sposobów obrazowania. Poprzez zmienność ruchu podkreśloną sekwencyjnością przedstawianych projekcji oraz kolistością form wprowadziłem pewną narrację. Użycie szerokokątnego obiektywu wzmocniło wewnętrzną dynamikę i ruch w obrazie, który kontrastuje ze statyczną, z pozoru spokojną płaszczyzną kwadratu ograniczającego fotograficzny kadr. Potęguje to siłę wyrazu i tworzy wrażenie trójwymiarowości. Wybory ujęć były poszukiwaniem estetycznego wyrazu, i natury piękna, sposobem ujęcia ekspresywnych form, a także próbą budowania tkanki znaczeniowej wykraczającej poza czysty zapis fotograficznego obrazu.

sergiusz sachno

fot. Sergiusz Sachno

 

sergiusz sachno 1

fot. Sergiusz Sachno

 

sergiusz sachno 3

fot. Sergiusz Sachno

 

sergiusz sachno 4

fot. Sergiusz Sachno

 

sergiusz sachno 5

fot. Sergiusz Sachno

 

sergiusz sachno 6

fot. Sergiusz Sachno


Brak realności, podkreślony poprzez abstrakcyjny, nieokreślony charakter rozwiązań przestrzeni wprowadził dystans wobec świata zewnętrznego. Drugoplanową wartość stanowiła realność przedmiotowo rozpoznawalna, ważniejszy był jej cień rzucany. Cienie stały się artefaktami odgrywającymi pierwszoplanową rolę. Światło sprawia wrażenie abstrakcyjnego, natomiast cień jest materialny - ma stanowić metaforę prawdy o kobiecie. Pierwszeństwo ontologiczne cienia przynosi nastrój tajemniczości i zagadkowości. Dzięki temu następuje zatarcie granicy pomiędzy światem realnym a światem onirycznych wyobrażeń na temat kobiecego ciała i złożoności prawdy o naturze kobiet. Radykalnie ciasne kadry, monumentalizacja detalu, deformacja szerokokątnym widzeniem miała natomiast kierować percepcję na swoistą perwersję fragmentu, bryły, sąsiedztwa form, zakamarków a nawet obrzeży kształtów.
Sergiusz Sachno

Sergiusz Sachno urodził się w Chinach. Ukończył liceum im. Stefana Czarnieckego w Szczecinie. Do marca 1968 studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie filozofię i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze, którą ukończył w 1970 roku. Fotografią zajmuje się od 1972 roku.
Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz uczestniczył w wielu pokazach fotografii za granicą, m in. W Sydney, Tokio, Montrealu, Toronto, Pradze, Amsterdamie i Berlinie. Ważniejsze wystawy indywidualne: Klimaty 1978, Menady 1980, Aktorzy 1988, Teatralna 1988, Femina mistica 1997, Cherchez la femme 1998, Nagi szept 2003, Gentile 2006. Specjalizuje się w fotografii portretowej, teatralnej, mody i ogólnie reklamowej. Jest autorem licznych plakatów, okładek płytowych, książkowych i programów teatralnych. Był autorem wystawy Stulecie Polaków, eksponowanej w 1999 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie w wielu krajach europejskich oraz albumu pod tym samym tytułem. Jego autorstwa jest wystrój fotograficzny hotelu Hyatt w Warszawie. Był twórcą performance i dzialań okołoteatralnych. Fotografie publikuje w prasie zagranicznej, a także współpracował z czasopismami Film, Kino, Scena, Twój Styl, Pani, Uroda i wielu innych. W 1979 roku otrzymał od Jacques'a Chiraca Medal miasta Paryża za fotografię, jest laureatem wielu nagród i wyróżnień z całego świata., Od 1979 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, gdzie był aktywnym członkiem władz. Zajmuje się pracą dydaktyczną w dziedzinie fotografii. Prowadzi zajęcia z portretu i aktu na Studium Fotografii ZPAF, a także jest wykładowcą fotografii reklamowej w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Doktorat z fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Ekspozycja do 19 września 2014

Galeria Klimaty - wioska rybacka tuż obok Kazimierza Dolnego nad Wisłą vis a vis Janowca.
Kazimierz Dolny - Mięćmierz