czwartek, 18 lipiec 2024

Całoroczny konkurs fotograficzny.

fa-72-1-300

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest „foto”.

2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy fotografujący. 

3. Konkurs obejmuje dwanaście edycji miesięcznych, podzielonych na cztery kwartały tematyczne.

Spośród zdjęć przysyłanych na każdą edycję miesięczną jury konkursy wybierze trzech autorów, którzy zostaną uhonorowani nagrodami miesiąca.

4. Tematyka prac:

• kwartał I – CZŁOWIEK

obejmuje trzy edycje rozstrzygane co miesiąc:

I edycja (styczeń) – Dziecko
II edycja (luty) – Praca
III edycja (marzec) – Starość

• kwartał II – ARCHITEKTURA

obejmuje trzy edycje rozstrzygane co miesiąc:

IV edycja (kwiecień) – Dom
V edycja (maj) – Przemysł
VI edycja (czerwiec) – Panorama

• kwartał III – PRZYRODA

obejmuje trzy edycje rozstrzygane co miesiąc:

VII edycja (lipiec) – Makro
VIII edycja (sierpień) – Ekosystem
IX edycja (wrzesień) – Krajobraz

• kwartał IV – KLASYKA

obejmuje trzy edycje rozstrzygane co miesiąc:

X edycja (październik) – Martwa natura
XI edycja (listopad) – Fotografia czarno-biała
XII edycja (grudzień) – Fotowizje

5. Na każdą edycję uczestnik może nadesłać do trzech prac.

6. Konkursowa praca winna mieć postać czarno-białej lub barwnej odbitki na papierze światłoczułym lub wydruku formatu minimalnie 13 x 18 cm, maksymalnie 18 x 24 cm lub formę pliku w formacie jpg w rozdzielczości 300 dpi.

7. Na odwrocie odbitki (wydruku) lub w mailu ze zdjęciami należy umieścić następujące dane (DRUKOWANYMI LITERAMI): imię i nazwisko autora

adres z kodem pocztowym, telefon i/lub e-mail
oraz dopisek „FOTOALBUM” i numer edycji

8. Konkursowe prace należy nadsyłać w usztywnionych kopertach na adres:

REDAKCJA FOTO
01-381 Warszawa
ul. Powstańców śląskich 30
z dopiskiem „FOTOALBUM” i numerem edycji

lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. W jednej kopercie można umieścić prace przysłane wyłącznie na jedną edycję. Innymi słowy wyklucza się przysyłanie prac jednocześnie na bieżącą oraz kolejne – przyszłe edycje.

10. Termin nadsyłania prac na I edycję konkursu upływa z dniem 10 stycznia 2009, na II edycję – 10 lutego 2009, na III edycję –10 marca 2009, na IV edycję – 10 kwietnia 2009, na V edycję – 10 maja 2009, na VI edycję – 10 czerwca 2009, na VII edycję – 10 lipca 2009, na VIII –10 sierpnia 2009, na IX edycję –10 września 2009, na X edycję –10 października 2009, na XI edycję –10 listopada 2009, na XII edycję –10 grudnia 2009. Pod uwagę brana jest data dotarcia pracy do Redakcji foto, a nie jej wysłania. Prace, które zostaną nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

11. Oprócz nagród miesiąca, kwartału i Grand Prix organizator przewiduje także możliwość przyznania nagród i wyróżnień specjalnych oraz nagród czytelników i internautów. Werdykt jury jest ostateczny.

12. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem autora posiadania do tej pracy praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez autora na opublikowanie jego imienia i nazwiska, a także umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych redakcji oraz ich przetwarzanie do celów związanych z konkursem (z zachowaniem prawa autora do wglądu do własnych danych i ich poprawiania).

13. Nadesłanie pracy na konkurs jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na publikację zdjęć w formie drukowanej lub elektronicznej oraz ocenianie ich przez czytelników i internautów.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac na łamach miesięcznika „foto”, „Fotografia Cyfrowa” i w serwisie Internetowa Gazeta Fotograficzna w celu promocji konkursu, prezentacji prac, publikacji wyników.

15. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.