środa, 17 kwiecień 2024

 

Polski fotograf Mateusz Baj zdobył nagrodę Poland National Award w ramach konkursu Sony World Photography Awards 2014 - jednego z najważniejszych na świecie konkursów fotograficznych. Drugie miejsce zajął Adrian Jaszczaka, a trzecie - Artur Gutowski.

1

Fot. Mateusz Baj, pierwsze miejsce w konkursie Poland National Award SWPA 2014


Jury wyróżniło także dwóch innych autorów:

II miejsce - Adrian Jaszczaka
III miejsce - Artur Gutowski

 

2

Fot. Adrian Jaszczaka, drugie miejsce w konkursie Poland National Award SWPA 2014

 

3

Fot. Artur Gutowski, trzecie miejsce w konkursie Poland National Award SWPA 2014

Prace na konkurs National Award mogli zgłaszać fotografowie z Polski, niezależnie od reprezentowanego poziomu umiejętności. Zadaniem jury był wybór i uhonorowanie najlepszego zdjęcia wykonanego przez Polaka i zgłoszonego w dowolnej z 10 kategorii otwartych konkursu Sony World Photography Awards 2014.

 

Laureaci Sony World Photography Awards 2014 w kategorii Open

a

Ka­te­go­ria Open - Lu­dzie: Arup Ghosh, Indie

 

b

Ka­te­go­ria Open - Pa­no­ra­ma: Ivan Pe­dret­ti, Wło­chy

 

c

Ka­te­go­ria Open - Uśmiech: Alpay Erdem, Tur­cja

 

d

Ka­te­go­ria Youth - Kul­tu­ra: Bor­han Mar­da­ni, Iran

 

f

Ka­te­go­ria Open - Po­dró­że: Chen Li, Chiny

 

g

Ka­te­go­ria: Open - Uła­mek se­kun­dy: Ha­irul Azizi Harun, Ma­le­z

 

h

Ka­te­go­ria Open - Dzika przy­ro­da: Gert Van Den Bosch, Ho­lan­dia

 

i

Ka­te­go­ria Youth - Śro­do­wi­sko: Tur­joy Chow­dhu­ry, Ban­gla­desz

 

j

Ka­te­go­ria Open - Ar­chi­tek­tu­ra: Hol­ger Schmidt­ke, Niem­cy

 

k

Ka­te­go­ria Open - Pod­da­ne ob­rób­ce cy­fro­wej: Kylli Spar­re, Es­to­nia

 

l

Ka­te­go­ria Youth - Por­tre­ty: Pau­li­na Metz­scher, Niem­cy

 

m

Ka­te­go­ria Open - Kul­tu­ra i sztu­ka:Va­le­rie Pru­don, Fran­cja

 

n

Ka­te­go­ria Open - Słabe świa­tło: Vlad Efte­nie, Ru­mu­nia

 

Zdjęcia: http://www.worldphoto.org/competitions/sony-world-photography-awards-2014-open-competition/