Miesięcznik Foto należy do opiniotwórczego stowarzyszenia wydawców prasy fotograficznej TIPA (Technical Image Press Association)
TIPA
Strona główna Konkursy inne Ostatnio X Ogólnopolski Salon Fotografii „My Koziorożce”
piątek, 16 kwietnia 2021

X Ogólnopolski Salon Fotografii „My Koziorożce”
czwartek, 26 listopada 2009 15:17    Drukuj Email

logo_fotoplastykon_200Celem konkursu „My Koziorożce” jest konfrontacja postaw twórczych miłośników fotografii i zawodowych fotografów i fotografików urodzonych pod znakiem „Koziorożca”.

Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących spod znaku „Koziorożca”.

Każdy autor może nadesłać do 3 prac. Zestawy wielozdjęciowe nie będą przyjmowane.

Technika wykonania prac dowolna. Format fotografii od 20 x 30 do 30 x 45 cm. Dozwolone inne formaty z zachowaniem wielkości jednego z boków.

Za udział w konkursie należy wnieść opłatę w wysokości 20,- zł na konto Galerii Fotoplastykon w Poznaniu PKO BP S.A. Inteligo 50 1020 5558 1111 1635 1900 0002 z dopiskiem „My Koziorożce”. Należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz adres mailowy. Dodatkowo 10,- zł za przesyłkę zwrotną.

Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw autorskich.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu propagowania konkursu.

Oceny prac i akceptacji dokona powołane przez Organizatora Jury.

Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad jury prac nieetycznych i nie  spełniających warunków regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za prace uszkodzone w transporcie.

Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach na adres:

Galeria Fotografii Fotoplastykon, ul. Starowiejska 5/14, 61-664 Poznań.

Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator.

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 pozycja 883).

Terminarz:

Nadsyłanie prac do 21.12.2009.

Rozstrzygniecie do 31.12.2009.

Informacja o pracach nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy do 10.01.2010. na stronie http://www.fotplastykon.com.pl

Wernisaż i wręczenie Nagród 15.01.2010. w „Galerii Polan 100”.

Nagrody:

Złoty Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej,

Srebrny Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej,

Brązowy Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej,

Postanowienia końcowe

Niniejszy konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

Jeśli nie jesteście Państwo Koziorożcami to proszę przekazać informację znajomemu Koziorożcowi.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

( 0 Votes )
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież