czwartek, 18 lipiec 2024

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza do udziałau w ogólnopolskim konkursie fotograficznym "OMF 2014" pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna. Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne to coroczny, ogólnopolski konkurs kierowany do wszystkich osób zainteresowanych fotografią.Tematyka konkursu obejmuje kategorie:

  • człowiek (portret, reportaż, akt, ludzie)
  • przyroda (pejzaż, fauna, flora)
  • architektura

W każdej z kategorii Jury konkursu przyznaje:
I miejsce – Złote Szkło
II miejsce – Srebrne Szkło
III miejsce – Brązowe Szkło

Przyznawane jest również Grand Prix – nagroda im. Ryszarda Czerwińskiego fundowana przez Prezydenta Miasta Olsztyna.

Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe w postaci specjalistycznego sprzętu fotograficznego i komputerowego.
Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane są podczas uroczystej Gali Finałowej oraz na wystawie pokonkursowej w siedzibie MOK w Olsztynie. Publikowane są również na łamach patronów prasowych i w mediach drukowanych i internetowych branży fotograficznej.

Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 30.09.2014 roku (do godziny 23:59:59, liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą lub kurierską na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn

z dopiskiem: "OMF 2014"


Informacje ogólne
http://www.omf.mok.olsztyn.pl/

 


o1

 

REGULAMIN JUBILEUSZOWEJ, 10 EDYCJI OTWARTYCH MISTRZOSTW FOTOGRAFICZNYCH 2014

1. Organizatorem OMF jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.
2. 10 edycja OMF objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza.
3. Patronami medialnymi OMF są: Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn, TVP Olsztyn, Foto-konkursy.info, Camera.pl, konkurs fotograficzny.info.

ZAŁOŻENIA KONKURSU I OPŁATA ORGANIZACYJNA

4. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.
5. Kategorie tematyczne prac:
a) człowiek (kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie)
b) architektura
c) natura (kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora)
6. Opłata za uczestnictwo wynosi 25 złotych i należy ją uiścić w kasie MOK(w siedzibie organizatora) bądź przelewem na konto Organizatora:
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3
konto bankowe BOŚ S.A. 67 1540 1072 2001 5000 3766 0002
z dopiskiem "OMF 2014"
7. Wpłaty uczestników konkursu będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych.

WARUNKI ZGŁASZANIA PRAC

8. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 prac na dowolny temat odpowiadający kategoriom podanym w pkt 5 niniejszego Regulaminu.

9. Technika wykonania prac: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.
10. Format wydruku nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm i nie większy niż 70 x 100cm.
11. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie opis:
a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich (np. FOTO1212)
b) nazwę kategorii
c) ewentualnie tytuł / datę
Opis powinien być wykonany flamastrem lub długopisem nieścieralnym pismem drukowanym. Opis wykonany nieczytelnie, rozmazany bądź przebijający na fotografię wykluczy prace z oceny Jury.
12. Warunki wykorzystania prac określone są w pkt 30 niniejszego Regulaminu.
13. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa. Karta zgłoszeniowa dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.
14. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana ankieta personalna. Ankieta personalna dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.
15. Kompletna przesyłka zawierająca zgłoszenie do konkursu powinna zawierać:
a) Wydruki prac zgodne z powyższymi wymogami opisane na odwrocie.
b) Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.
c) Wypełnioną i podpisaną ankietę personalną.
d) Potwierdzenie wpłaty opłaty organizacyjnej.
16. Zgłoszenie prac zgodne z powyższymi zasadami wraz z podpisem karty zgłoszeniowej i ankiety personalnej równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

KALENDARIUM I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

17. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 30.09.2014 roku (do godziny 23:59:59, liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą lub kurierską na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn
z dopiskiem: "OMF 2014"
lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.
18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac lub ich zaginięcie w czasie przesyłki.
19. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.

JURY

20. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych OMF podanych w pkt 25 niniejszego regulaminu.
21. Spośród zwycięskich prac Jury przyzna:
a) Grand Prix 10 Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych – nagrodę specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna,
b) w każdej z kategorii I, II i III miejsce,
c) wyróżnienia kwalifikujące prace do udziału w wystawie pokonkursowej.
22. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
23. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora w dn.6.11.2014
24. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane na łamach patronów medialnych konkursu, w czasopismach i portalach branży fotograficznej, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych konkursu: www.omf.mok.olsztyn.pl i https://www.facebook.com/OtwarteMistrzostwaFotograficzne
25. Werdykt Jury jest ostateczny i prawnie wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu. Organizator dopuszcza zmianę wyników konkursu i odebranie nagród w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez laureata.

NAGRODY

26. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane statuetki za:
a) Grand Prix 10 Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych - nagroda specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowana przez Prezydenta Miasta Olsztyna, Pana Piotra Grzymowicza
b) I miejsce - Złote Szkło
c) II miejsce - Srebrne Szkło
d) III miejsce - Brązowe Szkło
Laureaci i autorzy wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy.
27. Laureat nagrody zobowiązany jest jako podatnik wpłacić organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% przed udostępnieniem wygranej. Podatek przekazywany jest do Skarbu Państwa (ustawa z dnia z 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
UWAGA! Dotyczy to tylko nagród rzeczowych powyżej 760 złotych (zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ankieta personalna PDF

Regulamin konkursu PDF

Karta zgłoszenia do konkursu PDF