Miesięcznik Foto należy do opiniotwórczego stowarzyszenia wydawców prasy fotograficznej TIPA (Technical Image Press Association)
TIPA
Strona główna Konkursy inne Ostatnio 10 Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne Olsztyn 2014
sobota, 15 maja 2021

10 Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne Olsztyn 2014
czwartek, 08 maja 2014 23:55    Drukuj Email

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza do udziałau w ogólnopolskim konkursie fotograficznym "OMF 2014" pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna. Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne to coroczny, ogólnopolski konkurs kierowany do wszystkich osób zainteresowanych fotografią.Tematyka konkursu obejmuje kategorie:

  • człowiek (portret, reportaż, akt, ludzie)
  • przyroda (pejzaż, fauna, flora)
  • architektura

W każdej z kategorii Jury konkursu przyznaje:
I miejsce – Złote Szkło
II miejsce – Srebrne Szkło
III miejsce – Brązowe Szkło

Przyznawane jest również Grand Prix – nagroda im. Ryszarda Czerwińskiego fundowana przez Prezydenta Miasta Olsztyna.

Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe w postaci specjalistycznego sprzętu fotograficznego i komputerowego.
Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane są podczas uroczystej Gali Finałowej oraz na wystawie pokonkursowej w siedzibie MOK w Olsztynie. Publikowane są również na łamach patronów prasowych i w mediach drukowanych i internetowych branży fotograficznej.

Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 30.09.2014 roku (do godziny 23:59:59, liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą lub kurierską na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn

z dopiskiem: "OMF 2014"


Informacje ogólne
http://www.omf.mok.olsztyn.pl/

 


o1

 

REGULAMIN JUBILEUSZOWEJ, 10 EDYCJI OTWARTYCH MISTRZOSTW FOTOGRAFICZNYCH 2014

1. Organizatorem OMF jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.
2. 10 edycja OMF objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza.
3. Patronami medialnymi OMF są: Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn, TVP Olsztyn, Foto-konkursy.info, Camera.pl, konkurs fotograficzny.info.

ZAŁOŻENIA KONKURSU I OPŁATA ORGANIZACYJNA

4. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.
5. Kategorie tematyczne prac:
a) człowiek (kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie)
b) architektura
c) natura (kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora)
6. Opłata za uczestnictwo wynosi 25 złotych i należy ją uiścić w kasie MOK(w siedzibie organizatora) bądź przelewem na konto Organizatora:
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3
konto bankowe BOŚ S.A. 67 1540 1072 2001 5000 3766 0002
z dopiskiem "OMF 2014"
7. Wpłaty uczestników konkursu będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych.

WARUNKI ZGŁASZANIA PRAC

8. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 prac na dowolny temat odpowiadający kategoriom podanym w pkt 5 niniejszego Regulaminu.

9. Technika wykonania prac: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.
10. Format wydruku nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm i nie większy niż 70 x 100cm.
11. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie opis:
a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich (np. FOTO1212)
b) nazwę kategorii
c) ewentualnie tytuł / datę
Opis powinien być wykonany flamastrem lub długopisem nieścieralnym pismem drukowanym. Opis wykonany nieczytelnie, rozmazany bądź przebijający na fotografię wykluczy prace z oceny Jury.
12. Warunki wykorzystania prac określone są w pkt 30 niniejszego Regulaminu.
13. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa. Karta zgłoszeniowa dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.
14. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana ankieta personalna. Ankieta personalna dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.
15. Kompletna przesyłka zawierająca zgłoszenie do konkursu powinna zawierać:
a) Wydruki prac zgodne z powyższymi wymogami opisane na odwrocie.
b) Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.
c) Wypełnioną i podpisaną ankietę personalną.
d) Potwierdzenie wpłaty opłaty organizacyjnej.
16. Zgłoszenie prac zgodne z powyższymi zasadami wraz z podpisem karty zgłoszeniowej i ankiety personalnej równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

KALENDARIUM I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

17. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 30.09.2014 roku (do godziny 23:59:59, liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą lub kurierską na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn
z dopiskiem: "OMF 2014"
lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.
18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac lub ich zaginięcie w czasie przesyłki.
19. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.

JURY

20. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych OMF podanych w pkt 25 niniejszego regulaminu.
21. Spośród zwycięskich prac Jury przyzna:
a) Grand Prix 10 Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych – nagrodę specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna,
b) w każdej z kategorii I, II i III miejsce,
c) wyróżnienia kwalifikujące prace do udziału w wystawie pokonkursowej.
22. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
23. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora w dn.6.11.2014
24. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane na łamach patronów medialnych konkursu, w czasopismach i portalach branży fotograficznej, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych konkursu: www.omf.mok.olsztyn.pl i https://www.facebook.com/OtwarteMistrzostwaFotograficzne
25. Werdykt Jury jest ostateczny i prawnie wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu. Organizator dopuszcza zmianę wyników konkursu i odebranie nagród w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez laureata.

NAGRODY

26. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane statuetki za:
a) Grand Prix 10 Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych - nagroda specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowana przez Prezydenta Miasta Olsztyna, Pana Piotra Grzymowicza
b) I miejsce - Złote Szkło
c) II miejsce - Srebrne Szkło
d) III miejsce - Brązowe Szkło
Laureaci i autorzy wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy.
27. Laureat nagrody zobowiązany jest jako podatnik wpłacić organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% przed udostępnieniem wygranej. Podatek przekazywany jest do Skarbu Państwa (ustawa z dnia z 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
UWAGA! Dotyczy to tylko nagród rzeczowych powyżej 760 złotych (zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ankieta personalna PDF

Regulamin konkursu PDF

Karta zgłoszenia do konkursu PDF

 

 

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

( 0 Votes )
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież