czwartek, 18 lipiec 2024

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – motywy sakralne w twórczości artysty. Będzie to już siódma edycja konkursu, który na stałe wpisał się do kalendarza corocznych imprez muzealnych.

Tematem tegorocznego konkursu są motywy sakralne w twórczości Leona Wyczółkowskiego. Patron bydgoskiego Muzeum Leon Wyczółkowski stworzył wiele różnorodnych prac prezentujących Chrystusa, kościoły, wnętrza sakralne czy też sarkofagi królewskie. Artysta już w okresie studiów malował utrzymane w akademickiej konwencji sceny religijne. Jego wczesne obrazy ukazujące Chrystusa w grobie czy Chrystusa ukrzyżowanego są utrzymane w nurcie malarstwa realistycznego. W tworzonych przez niego widokach wnętrz sakralnych i scenach religijnych niezwykle ważną rolę pełni światło, które uwypukla tajemniczy, poważny nastrój miejsca.

20131023f


Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Skierowany jest on do osób nie zajmujących się zawodowo fotografią. Brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych: a. do 16 lat; b. powyżej 16 lat.
Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmujących tematykę sakralną podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl.
Autor powinien dostarczyć Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i mak. 30 x 40 cm.
Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na zdjęciach ołówkiem.
Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy, który wkrótce zaieścimy na stronie iternetowej Muzeum. Komplet materiałów należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2013 r. drogą pocztową na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
z dopiskiem Konkurs

Przyznane zostaną następujące nagrody:
Nagroda Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Piotra Całbeckiego

Nagroda Prezydenta Bydgoszczy
Rafała Bruskiego

Nagroda Biskupa Diecezji Bydgoskiej
Ks. Bp dr Jana Tyrawy

oraz nagrody Organizatora konkursu w grupach wiekowych

pierwsza nagroda – 500,00 zł
druga nagroda – 400,00 zł
trzecia nagroda – 300,00 zł

Przewidziano również po 3 wyróżnienia w grupach wiekowych.

Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród nastąpi w lutym 2014 r. w Spichrzach nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7/11.

Więcej: www.wyczolkowski.pl