Miesięcznik Foto należy do opiniotwórczego stowarzyszenia wydawców prasy fotograficznej TIPA (Technical Image Press Association)
TIPA
Strona główna Kalendarium Agnieszka Stępniowska "24 quadros"
środa, 14 kwietnia 2021

Agnieszka Stępniowska "24 quadros"
poniedziałek, 18 maja 2009 16:40    Drukuj Email

24 quadros*
Fotografowanie ma wiele wspólnego z rozmową w obcym języku. W obu sytuacjach potrzebna jest ciekawość. Trzeba być ciekawym tego, co ktoś może nam powiedzieć, i chcieć uważnie słuchać, żeby zrozumieć kogoś mówiącego innym językiem. Żeby zauważyć coś, co chcielibyśmy sfotografować, trzeba się rozglądać. Skupienie, a czasem nawet pewne natchnienie jest potrzebne, żeby móc wyrazić myśli w obcym języku. Pomaga w tym wprawa. Podobnie trudnym,
a jednocześnie kuszącym wyzwaniem może być uchwycenie czegoś, co nas zachwyciło, i zamknięcie w prostokątnym obrazie.
I jeszcze coś, i jedno i drugie może wywołać przyjemne uczucie ciepła. Taking photos is in a way similar to talking in a foreign language. Curiosity is necessary for both. You have to be curious of what someone might tell you, and want to listen carefully to understand someone speaking a foreign language. To be able to notice anything you would like to photograph, you need to look around. Concentration, and sometimes even some inspiration is necessary to put your thoughts into another language. Practice can help you. To capture something that has made an impression on you and close it in a rectangular image may be a challenge as difficult and yet tempting.
And one more thing, they both may excite a nice warm feeling.

Zdjęcia powstały we wrześniu 2007 roku na dwóch wulkanicznych wyspach portugalskiego archipelagu Azory, położonego na Oceanie Atlantyckim, około 1500 km od wybrzeża Europy: Pico i So Miguel. Nad Pico [port. szczyt] wznosi się stożek wygasłego wulkanu, najwyższy szczyt Portugalii, od którego wyspa wzięła swoją nazwę. Najczęściej ukryty we mgle i chmurach. So Miguel to największa i najliczniej odwiedzana wyspa archipelagu, który pozostaje na uboczu, z dala od najbardziej popularnych szlaków turystycznych. Na So Miguel znajduje się stolica Autonomicznego Regionu Azorów, Ponta Delgada. The photos were taken in September 2007 on two volcanic islands of the Portuguese archipelago Azores located in the Atlantic Ocean, about 1,500 km from the European coast: Pico and S?o Miguel. A volcanic cone, most of the time hidden in fog and clouds, overlooks the Pico [port. summit] Island. It is the highest point of Portugal and has given the island it’s name. So Miguel is the biggest of the islands and most often visited by tourists. However, the archipelago remains far from the most popular touristic routes. The capital of the Autonomous Region of Azores, Ponta Delgada, is located on So Miguel.

Agnieszka Stępniowska

Fotografia i podróż. Oczywisty temat, powielany w nieograniczonej liczbie krzykliwie kolorowych, pocztówkowych obrazków. Banalnych ujęć zachęcających do wyjazdu, ale czy do odbycia podróży?
W fotografiach Agnieszki zauważyć można próbę szukania innego znaczenia pojęcia „podróż”. Jest to „fragmentaryczność pamięci”. Umiejętność „spojrzenia fotograficznego” pozwala jej wydobyć z otoczenia sytuacje i motywy na pozór niewarte uwagi. Utrwala je w pełnych ciszy, spokojnych czarno-białych kadrach. Po prostu rejestruje „prostokąty fragmentów pamięci” – chwili, momentu, błysku. Być może utrwalą one przebytą drogę lub pomogą scalić wrażenia z
podróży. To jedna z tajemnic fotografii.
Dodatkowo autorski sposób ekspozycji stawia pytanie o nasz sposób postrzegania. Wprowadza pewien element gry z widzem, dając możliwość odbycia jego własnej podróży, już niekoniecznie związanej z konkretnym czasem i miejscem.

Photography and journey. An obvious topic repeated in countless brightly colourful postcard-like pictures. Banal scenes tempting to make a trip, but do they invite to go on a journey?
In Agnieszka’s photos you can see an attempt to look for another notion of journey. The fragmentary nature of memory. The ability to a ‘photographic look’ lets her pick out from the surroundings scenes and motifs apparently not worthy of notice. She captures them in quiet, silent black and white frames. She simply registers the ‘rectangles of memory pieces’ – of an instant, a moment, a flash. Maybe they can fix the way travelled or help to merge the impressions experienced during the travel. It is one of photography’s mysteries.
The original way of exposition puts a question about our perception. It introduces a kind of  game with the onlookers, giving them an opportunity of going on their own journey, not necessarily connected with a specific place or time.
Michał Kubiak

* quadro [port.] – obraz; kadr; scena / picture; frame; scene

Agnieszka Stępniowska urodziła się w 1980 roku w Warszawie. Studiowała w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, w Sekcji Portugalistycznej. W 2004 roku otrzymała I wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Warszawa – inne spojrzenie” zorganizowanym przez Warszawską Szkołę Fotografii podczas Festiwalu off/on Warszawa. W sierpniu 2008 roku uczestniczyła w wystawie Galerii Bezdomnej w Warszawskim Centrum Sztuki
Współczesnej.

Agnieszka Stępniowska was born in 1980 in Warsaw. She studied at the Warsaw University in the Portuguese Section of the Institute of Iberian and Ibero-American Studies. In 2004 she was awarded the first distinction in the photo contest ‘Warsaw – a different look’ organized by the Warsaw Photography School as part of ‘off/on Warszawa’ Festival. In October 2008 she took part in the Homeless Gallery exhibition in the Warsaw Centre for Contemporary Art. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W najbliższy poniedziałek (18 maja 2009), o godzinie 18, w Galeria Korytarz w Instytucie Archeologii UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie, wystawa czynna od 18 maja do 8 czerwca.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

( 0 Votes )
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież