Miesięcznik Foto należy do opiniotwórczego stowarzyszenia wydawców prasy fotograficznej TIPA (Technical Image Press Association)
TIPA
Strona główna Kalendarium GRANICE SŁOWA I OBRAZU W MYŚLI LYOTARDA I LEVINASA
środa, 21 kwietnia 2021

GRANICE SŁOWA I OBRAZU W MYŚLI LYOTARDA I LEVINASA
piątek, 14 maja 2010 20:41    Drukuj Email

konferencja---200konferencja międzynarodowa poświęcona współczesnej estetyce francuskiej zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, Polskim Towarzystwem Fenomenologicznym

Jean-François Lyotard i Emmanuel Levinas konstatują – każdy na swój sposób – kryzys kultury późnej nowoczesności. Obaj mówią o konieczności krytyki i transformacji jej kluczowych pojęć filozoficznych, w tym - w szczególności - pojęć etycznych i estetycznych. Niezgoda obu filozofów na konsekwencje płynące z przyjęcia założeń tradycyjnej metafizyki prowadzi do dwóch odmiennych, choć paralelnych filozoficznych prób usytuowania się poza tradycyjną ontologią. Łączy się ona z etycznym (resp. etyczno-religijnym u Levinasa) ukierunkowaniem ich myślenia i prowadzi do szukania nowych filozoficznych ujęć problematyki innego, inności, różnicy, sprawiedliwości itd. Nie bez znaczenia dla ostatecznego kształtu proponowanych przez nich rozwiązań są impulsy płynące ze strony fenomenologii.

Powyższy wektor poszukiwań i u Lyotarda i u Levinasa prowadzi poza tradycyjne koncepcje obrazu i tego, co wizualne oraz poza tradycyjną koncepcję języka. U Levinasa owocuje swoistym ikonoklazmem, nowatorskim podejściem do problematyki języka czy koncepcją epifaniczności. U Lyotarda – wyjściem poza narracyjność i semantykę ku koncepcji figuralności języka, ku energetycznej interpretacji sztuki, koncepcji anamnezy w malarstwie czy – ku swoistemu filozoficznemu rewaloryzowaniu kantowskiej kategorii wzniosłości. Tytułowe przekraczanie granic byłoby więc gestem krytycznego zniesienia istniejących znaczeń pewnych kategorii, nadaniem im nowych znaczeń i zastosowań. Oznaczałoby również wypełnianie nowego pola napięć rodzących się między słowem i obrazem poddanym takiemu krytycznemu namysłowi oraz nowatorskiej rekonstrukcji.

Konferencją kierują: prof. dr hab. Iwona Lorenc oraz dr hab. Andrzej Leder 

Konferencji towarzyszy wystawa Ewy Bobrowskiej pt. ABERRACJE ODNIESIENIA (malarstwo, projekcje wideo),
która będzie prezentowana w CSW w dniach 15.05 -23.05.2010.
Kurator: Paweł Polit

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, sala Kino/Audytorium, sala Edukacyjna, Warszawa, ul. Jazdów 2, 15 – 16 maja od godz. 10.00

Program konferencji

15.05.2010 (sobota)

10:00 – 10:15 Powitanie,

prof. Jean-Michel Salanskis, dr hab. Andrzej Leder, prof. Iwona Lorenc, Paweł Polit

10:15 – 10:45 Prof. Jean-Michel Salanskis, De la sensibilité à l’art et à son telos: Lyotard avec et contre Levinas

10:45 – 11:15 Prof. Carlos Dimeo Álvarez, Świadkowie i biografia, podmioty i pamięć: język i reprezentacja

11:15 – 11:45 Prof. Jacek Migasiński, Levinas: fenomenologia genetyczna, empiryzm transcendentalny i kres doświadczenia

11:45 – 12:15 Prof. Mirosław Loba, Śmierć nie ma ostatniego słowa – kilka uwag o koncepcji języka u E. Levinasa

12:15 – 14:15 Przerwa obiadowa

Obrady w sekcjach

Sekcja I

14:15 – 14:45 Prof. Krzysztof Matuszewski, Idea substytucji u Levinasa i Huysmansa

14:45 – 15:15 Prof. Mirosław Żelazny, Bóg Jaspersa i twarz Boga Lyotarda?

15:15 – 15:45 Mgr Maja Chmura, Twarze słowa, czyli o ciele, co słowem się stało

15:45 – 16:00 Przerwa

16:00 – 16:30 Dr Ewa I. Nowak, Wpływ religii na kształtowanie się myśli Emmanuela Levinasa

16:30 – 17:00 Dr Marta Szabat, Granice nieświadomości i il y a

17:00 – 17:30 Mgr Magdalena Kozak, Levinasowskie przekraczanie granic

17:30 – 18:00 Mgr Bartłomiej Sipiński, Osobowy wizerunek podmiotowości jako konsekwencja rozwinięcia metafizyki

 Sekcja II

14:15 – 14:45 Dr Barbara Markowska, Po-witanie u Levinasa i prawo gościnności Derridy. Czy możliwy jest podmiot poza dialektyką heglowską?

14:45 – 15:15 Mgr Rafał Ilnicki, Czas „nieludzkich” obrazów. Pamięć strukturyzowana technologicznie

15:15 – 15:45 Mgr Piotr Kozak, Lyotard spotyka Stalina – aporie analityki wzniosłości

15:45 – 16:00 Przerwa

16:00 – 16:30 Dr Agnieszka Rejniak-Majewska, Discours, figure – dekonstrukcja widzenia czy „obrona oka”?

16:30 – 17:00 Dr Małgorzata A. Szyszkowska, Pomiędzy muzyką i tekstem. Na temat analizy Sequenza III przez J.F. Lyotarda

17:00 – 17:30 Mgr Michał Wróblewski, Przekraczając granice tego, co polityczne i etyczne. O Zatargu Jeana-Françoisa Lyotarda

 18:00 Wernisaż wystawy Aberracje odniesienia Ewy Bobrowskiej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

19:00 Kolacja

16.05.2010 (niedziela)

10:00 – 10:30 Prof. Gaëlle Bernard, Ecouter, parler, écrire. Droit à la parole et exigence de silence chez Lyotard

10:30 – 11:00 Dr Claire Pagès, Le différend de Lyotard avec Habermas et Rorty: pourquoi communication et consensus ne permettent pas de penser la communauté.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 14:00 Dyskusja panelowa:

Dr hab. Agata Bielik-Robson, Czy judaizm jest psychotyczny? Krytyka krytyki Lyotarda oraz kilka słów w obronie Levinasa

Dr Maria Gołębiewska, Ogląd wewnętrzny w koncepcji obrazu i figury Jean-François Lyotarda

Prof. Małgorzata Kowalska, Niemożliwość i konieczność mowy sprawiedliwości według Levinasa i Lyotarda

Dr hab. Andrzej Leder, Jak u Levinasa słowo staje się obrazem, nie przestając być słowem

Prof. Iwona Lorenc, Estetyczne versus etyczne. Levinasa i Lyotarda miejsca wspólne

Prof. Anna Zeidler-Janiszewska, Lyotard-Adorno-Schönberg

14:00 – 14:30 Przerwa

Sekcja I

14:30 – 15:00 Dr Xymena Synak-Pskit, Pustka i otwarcie: wokół kantowskiej formy

15:00 – 15:30 Dr Nelli Przybylska, Ujrzeć niewyrażalne

15:30 – 16:00 Dr Anna Ziółkowska, Dążenie etyczne - z Innym czy dla Innego? Emanuel Levinas a Paul Ricoeur

Sekcja II

14:30 – 15:00 Mgr Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Rola „sumienia” w problematyce „inności” i „innego” w filozofii Emmanuela Lévinasa i Paula Ricœura.

15:00 – 15:30 Aleksander Temkin, Levinas i Kant, czyli próba znalezienia miejsca dla „dobrej ogólności” w etyce Levinasa, przez wiązaną transakcję z etyką kantowską

15:30 – 16:00 Mgr Anna Wendorff, Granice i hiperfikcje w czasie wielkiego kryzysu wielkich narracji: o-metaforach pos(t)modernistycznych

16:00 – 16:15 Zamknięcie konferencji

Komitet organizacyjny:

Dr Monika Murawska

Dr Mateusz Salwa

Dr Piotr Schollenberger

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

( 0 Votes )
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież