sobota, 25 maj 2024

Krystyna-Lyczywek--Chocholow-1972_080Krystyna Łyczywek z wykształcenia romanistka, fotografią zajmuje się od 1949 roku. Zasłużona dla popularyzacji fotografii oraz organizacji życia fotograficznego w Polsce. W 1953 roku powołała szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego  była wiceprezesem, a następnie przez 25 lat – prezesem (organizowała sympozja historii fotografii polskiej, Dialogi Fotografii, wystawy i prelekcje). Od 1964 jest …

Krystyna Łyczywek z wykształcenia romanistka, fotografią zajmuje się od 1949 roku. Zasłużona dla popularyzacji fotografii oraz organizacji życia fotograficznego w Polsce. W 1953 roku powołała szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego  była wiceprezesem, a następnie przez 25 lat – prezesem (organizowała sympozja historii fotografii polskiej, Dialogi Fotografii, wystawy i prelekcje). Od 1964 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1970 roku reprezentuje Polskę na kongresach Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej  (FIAP), pracowała w komisjach audiowizualnej, statutowej i jubileuszowej, była referentem prasowym Światowej Komisji ds. młodzieży w dziedzinie fotografii. Od 1965 roku jest wiceprezesem Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce.

Krystyna-Lyczywek--Chocholow-1972

Na zaproszenie wielu instytucji i organizacji w Polsce oraz zagranicą wygłaszała referaty na temat fotografii, przede wszystkim we Francji (wielokrotnie w Paryżu), a także w Niemczech, w Holandii, w Hiszpanii, we Włoszech (Rzym, Turyn), Danii, Rumunii.

Krystyna-Lyczywek--Eforia-Nord-1969

Aktywnie wspiera fotograficzną twórczość Polonii; jest autorką dwóch wystaw „Polska Fotografia w Świecie” (Szczecin 1991, 1999; Kraków, Warszawa, Hamburg, Berlin, Maroko) z udziałem polskich fotografów z całego świata. Była kuratorem wielu innych wystaw zbiorowych, m.in. wystawy „Rodzina Szczecińska” (1980, Warszawa, Szczecin, Berlin).

Krystyna-Lyczywek--Szczecin--poczatek-lat-50

Przygotowała ponad 170 wystaw własnej twórczości, prezentowanych w Polsce i zagranicą m.in. we Francji (Paryż, Bordeaux), w Niemczech, Japonii, w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Pensylwanii), w Grecji, w Finlandii, Rumunii, w Holandii, we Włoszech.

Krystyna Łyczywek jest autorką ponad półtora tysiąca artykułów i tekstów dotyczącej fotografii opublikowanych w prasie codziennej oraz specjalistycznej w Polsce i zagranicą (m.in. w Holandii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, w Czechach i na Węgrzech), wkrótce ukaże się dwutomowa publikacja podsumowująca 50 lat jej działalności publicystycznej. Inne ważne pozycje to „Diaporama” (1989) oraz, najbardziej znana publikacja - trzy tomy „Rozmów o fotografii” (1990, 2002, 2009), przeprowadzonych z wybitnymi fotografami z całego świata. Obecnie przygotowywany czwarty tom zawierający wywiady z polskimi fotografami mieszkającymi zagranicą. Jest autorką wielu albumów fotograficznych, m.in. „Polskiego Paryża”.

Krystyna Łyczywek jest członkiem honorowym ZPAF, Fotoklubu RP, STF i innych m.in. Fotoklubu Katalonii i Polish American Photographic Club w Nowym Jorku. Jest laureatką orderu „Honneur et Reconnaissance” Instytutu France-Pologne, odznaczenia Honoraire Excellence FIAP. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii została uhonorowana nagrodą I-stopnia Ministra Kultury i Sztuki oraz medalem im. Jana Błuhaka.

Fotografie Krystyny Łyczywek znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu, w Muzeum Ludwiga w Kolonii, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w Krakowie, w Tokio, w Nowym Jorku, w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Krystyna Łyczywek od 1945 roku mieszka i pracuje w Szczecinie.