czwartek, 13 czerwiec 2024

W piątek 29 sierpnia o godz. 17:00, odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Saja „Sceny ulicy“ w Muzeum Miejskim Wrocławia.
Krzysztof Saj, jeden z najciekawszych artystów fotografików młodego pokolenia, zaprezentuje w Muzeum Miejskim Wrocławia w Starym Ratuszu zbiór kilkudziesięciu fotografii, czarno-białych i kolorowych, wykonanych w europejskich miastach w latach 2003-2014.

krzysztof saj 5

fot. Krzysztof Saj

Prace Krzysztofa Saja charakteryzują się specyficznym stylem w obrazowaniu miejskich scen ulicznych, zestawionych w układzie dyptyków, ukazujących asocjacje miedzy różnymi miejscami, przefiltrowanych przez subiektywne podejście w kadrowaniu, wydobywaniu dynamicznych elementów danego obrazu, a będących zarazem zapisem zastanej sytuacji, bez ingerencji nowoczesnych programów graficznych czy inscenizacji danej sytuacji. Inspiracją dla artysty jest pulsujące życie miasta, zestawione z tym co stateczne, bezruchem jest kontekstem dla dynamiki.

krzysztof saj 1

fot. Krzysztof Saj

 

krzysztof saj 2

fot. Krzysztof Saj

Artysta ciekawie zestawia mieszkańców miast z ich miejskim tłem w wydaniu reklam, światła czy architektury. Miasto w "Scenach Ulicy" jest złapane "na gorąco". Uderza ulotność prezentowanej chwili, a jednocześnie wszystkie fotografie to kadry wycięte ze statecznej, często ponadczasowej, miejskiej scenografii. Dzięki temu artysta daje widzowi możliwość spojrzenia na miasto z innej perspektywy. Ten subiektywny dokument może służyć budowaniu - również subiektywnych - wielowątkowych odbiorczych interpretacji.

 

krzysztof saj 3

fot. Krzysztof Saj

 

krzysztof saj 4

fot. Krzysztof Saj

 

krzysztof saj 6

fot. Krzysztof Saj

Krzysztof Saj, urodzony w 1982 roku we Wrocławiu, skończył historie sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent Międzynarodowego Forum Fotografii. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych m. in. we Wrocławiu, Łodzi, Berlinie i Lwowie. Jego fotografie były publikowane w magazynach Format, Art&Business, Rita Baum, Odra, Almanach Sztuki. Stale współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz pismem artystycznym Format.

Muzeum Miejskie Wrocławia, Stary Ratusz
Wernisaż w piątek 29 sierpnia o godz. 17:00,
Wystawa czynna do 5 października 2014