środa, 17 lipiec 2024
NOWA EDYCJA WYKŁADÓW OTWARTYCH Z HISTORII SZTUKI 2010/2011

aktualnosc-sztuki---080Cykl wykładów otwartych zatytułowany „Aktualność sztuki”, poświęcony dziejom sztuki oraz jej interpretacji, jest już drugą edycją spotkań, przygotowanych wspólnie przez Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego. Tym razem grono organizatorów poszerzyło się o Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – w ten sposób próbujemy …

NOWA EDYCJA WYKŁADÓW OTWARTYCH Z HISTORII SZTUKI 2010/2011

aktualnosc-sztuki---400

Cykl wykładów otwartych zatytułowany „Aktualność sztuki”, poświęcony dziejom sztuki oraz jej interpretacji, jest już drugą edycją spotkań, przygotowanych wspólnie przez Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego. Tym razem grono organizatorów poszerzyło się o Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – w ten sposób próbujemy połączyć akademicką refleksję nad twórczością artystyczną z potrzebą jej popularyzacji oraz zadaniem propagowania sztuki najnowszej.

„Aktualność sztuki” to jeden z najważniejszych problemów, jeśli chodzi o kwestię interpretacji zarówno sztuki dawnej, jak i nowoczesnej czy najnowszej. Celem naszych spotkań, skierowanych do możliwie szerokiej publiczności zainteresowanej sztuką, jest przede wszystkim wykazanie żywotności oraz aktualności minionych epok artystycznych dla rozumienia sztuki i kultury, która otacza nas i przemawia do nas tu i teraz.

Podkreślając rolę tradycji artystycznej, jej ciągłość, pamięć oraz wydobywając na światło dzienne okresy jej zerwania, zaniku, uśpienia, nie zamierzamy narzucać jakichkolwiek stereotypów interpretacyjnych, które więziłyby nas w okowach tradycjonalizmu. Głęboki szacunek dla przeszłości artystycznej traktujemy bowiem jako warunek poznawania teraźniejszości. Jeżeli Johann Wolfgang Goethe powiedział, że stosunek do sztuki wymaga wręcz religijnej powagi, to miał na myśli zapewne rodzaj pietyzmu, którego sztuka potrzebuje – jest to jednak warunek porozumienia, lecz nie norma. Dlatego też ideą „Aktualności sztuki” jest pogłębienie świadomości historycznej, która stanie się jednym z czynników rozwijających wrażliwość na twórczość artystyczną oraz sposobem przezwyciężenia niebezpiecznego stereotypu „niezrozumiałości” sztuki najnowszej. Oferujemy wykłady poświęcone nie tylko dziejom sztuki, ale także historii jej interpretacji, wierząc głęboko, że sztuka i jej wykładnia – historia i teoria – stanowią nierozerwalną całość, zawsze ważną i aktualną w codziennej egzystencji każdego z nas.

Wszystkie spotkania pomyślane zostały jako refleksja nad sztuką współczesną w perspektywie tradycji artystycznej i będą wzbogacone prezentacjami multimedialnymi. Wykłady odbędą się w Filiach MBP, które oprócz gościnnego przyjęcia oferują potencjalnym słuchaczom bogaty księgozbiór umożliwiający poszerzenie wiedzy o sztuce, oraz w Lubelskiej Zachęcie, co stanowi dla nas rzadką okazję prezentacji dziejów sztuki przed publicznością związaną profesjonalnie z aktualną praktyką artystyczną.

lublin2016-logo---200Warto zaznaczyć, że ubiegłoroczny cykl wykładów cieszył się wielką popularnością zarówno wśród uczniów szkół ponadpodstawowych jak i szerokiej publiczności. Naszym ostatecznym przesłaniem jest uwrażliwienie współczesnego odbiorcy na sztukę dawną, której znajomość pomaga w odbiorze sztuki najnowszej. W ten sposób pragniemy wypełnić groźną lukę w edukacji kulturowej – wiedza o sztuce przeszłości i teraźniejszości stanowi wszak nieodłączny składnik szeroko pojętej kultury humanistycznej, której nie wolno lekceważyć.

Wykłady odbywają się:

w czwartki, w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej (zorganizowane grupy młodzieży prosimy o kontakt z tygodniowym wyprzedzeniem):

godz. 10.00 (dla młodzieży), Filia nr 30, ul. Braci Wieniawskich 5, tel. 81 741 62 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

godz. 17.00 (dla dorosłych), Filia nr 2, ul. Jana Hempla 5, tel. 81 532 05 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

w poniedziałki, w Lubelskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych Galeria Lipowa 13, godz. 18.00, CH Plaza (osobne wejście od ul. Obrońców Pokoju), ul. Lipowa 13, www.zacheta.lublin.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


AKTUALNOŚĆ SZTUKI

program wykładów Instytutu Historii Sztuki KUL

2010 – 2011

Miejska Biblioteka Publiczna

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Wykładowca i temat wykładu

09.09.2010

13.09.2010

Dr hab. Ryszard Kasperowicz, prof. KUL, Romantyczny koncept „formy” jako libretto do nowoczesności.

23.09.2010

4.10.2010

Dr Anna Głowa, OD „dekadencji” do „transformacji”. Późny antyk w oczach historyków.

7.10.2010

11.10.2010

Dr Marcin Pastwa, Cy Twombly – obrazy mitów.

21.10.2010

25.10.2010

Dr Marcin Lachowski, Nowocześni po katastrofie.

4.11.2010

8.11.2010

Dr Daniel Próchniak, Znad Bosforu nad Wisłę. Wątki bizantyńskie w sztuce polskiej dawnej i dzisiejszej.

 

18.11.2010

22.11.2010

Dr Jowita Patyra, Współczesność a średniowiecze. O inspiracjach kulturą wieków średnich w sztuce współczesnej.

2.12.2010

6.12.2010

Dr Aneta Kramiszewska, Święty w kościele, święty w galerii. Tradycyjne modele ikonografii hagiograficznej w procesie tworzenia współczesnych wizerunków świętych.

16.12.2010

20.12.2010

Dr Andrzej Frejlich, Kuszenie św. Antoniego - ewolucja i aktualność motywu przedstawieniowego.

6.01.2011

10.01.2011

Dr Paulina Zarębska, Aktualność dadaizmu.

13.01.2011

17.01.2011

Dr Beata Skrzydlewska, Historia i współczesność - aranżacje ekspozycji muzealnych.

27.01.2011

31.01.2011

Dr Elżbieta Matyaszewska, Czy Matejko był malarzem religijnym?

3.02.2011

7.02.2011

Mgr Krzysztof Przylicki, Z tradycją za pan brat? Stosunek malarzy współczesnych do dziedzictwa sztuki chrześcijańskiej.

17.02.2011

21.02.2011

Dr Jacek Jaźwierski, Trwanie wątków romantycznych w malarstwie I połowy XX wieku.

3.03.2011

7.03.2011

Dr Piotr Majewski, Giorgio de Chirico i mit Ariadny.

17.03.2011

21.03.2011

Mgr Monika Michałowicz, Giorgia De Chirico dialog z mitami i sztuką dawnych mistrzów.

31.03.2011

4.04.2011

Prof. dr hab. Bożena Wronikowska, Pamięć antycznej praktyki – dawna i współczesna mozaika jako forma artystyczna.

14.04.2011

18.04.2011

Prof. dr hab. Lechosław Lameński, Współczesność religii w rzeźbie polskiej XX wieku. Jerzy Jarnuszkiewicz jako propagator metalu.

28.04.2011

09.05.2011

Dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL, Obrazy i figury – nowożytne wędrówki Demeter i Persefony.

12.05.2011

16.05.2011

Prof. dr hab. Małgorzata Kitowska, Francis Bacon (1909-1992): "brutalność faktu" Ukrzyżowania.

26.05.2011

30.05.2011

Dr Elżbieta Błotnicka-Mazur, Rzeźbiarskie figury Adama Myjaka.

2.06.2011

06.06.2011

Dr Małgorzata Peroń, Sztuka w „Podróżach do Włoch” Jarosława Iwaszkiewicza.

9.06.2011

13.06.2011

Mgr Marta Zbańska, Mityczna podróż bohatera w (za)światy w sztukach plastycznych i sztuce filmowej.