sobota, 25 maj 2024

Gorlickie Centrum Kultury zaprasza na wenisaż wystawy fotografii Zbigniewa Podsiadło i Dominiki Dzierżymirskiej-Podpłomyk "Mistrz i uczeń"we wtorek 29 kwietnia 2014 roku o godz. 17:00.

plakat-miu-400 big

Wystawa nawiązuje do odwiecznej relacji Mistrz-Uczeń, która zawsze jest relacją dynamiczną i wzajemnie się dopełniającą. Jej poszczególne etapy prowadzą od naśladownictwa aż do dialogu, a fascynacja i chęć uczenia się oraz tęsknota za odnalezieniem własnej drogi stanowią oś jej istnienia. Zarówno dla Mistrza, jak i jego uczennicy, fotografia jest wielką miłością i pasją, a tworzenie prawie wyłącznie w konwencji czerni i bieli dostrzeganiem wszelakich odcieni szarości. Według nich bowiem właśnie czarno-biała fotografia najlepiej opowiada, że świat tak naprawdę nie jest wyłącznie czarno-biały…

Dominika Dzierżymirska-Podpłomyk

 

Mocną stroną tej ekspozycji przygotowanej przez Okręg Górski ZPAF i Dom Polsko Słowacki w Gorlicach jest poziom artystyczny zdjęć, które autorski duet opracował według jednolitej koncepcji estetycznej. Mistrz Zbigniew Podsiadło przedstawił fragmenty zestawu „Industrialna Katedra”. Zrealizowane w fotografii czarno-białej obrazy pokazują poprzemysłowe obiekty zaobserwowane w monumentalnej perspektywie budownictwa sakralnego. Znakomity poziom zdjęć podkreśla podwyższony kontrast odbitek, niekiedy odrealniający opisywaną scenerię posępnych „ruin” dawnych zakładów przemysłowych.
Styl mistrza przejęła uczennica. Dominika Dzierżymirska-Podpłomyk przedstawiła różne tematy zrealizowane w konwencji powiększonego kontrastu i miejscowego przyciemnienia wybranych elementów obrazu. Proces autorskiego opracowania odbitek polega na specyficznym przyciemnieniu brzegów zdjęcia, które „optyczną ramą” otaczają temat główny, z reguły na rozjaśnionym tle. Zasada sprawdziła się w serii zdjęć nawiązujących do estetycznego kanonu Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, a także przyniosła znakomite efekty w przypadku obiektów architektury zabytkowej i martwych natur. Zafascynowaniu dziełami mistrza uczennica przeciwstawia poszukiwania własnej drogi.

Paweł Pierściński

Zbigniew Podsiadło - urodzony w 1955 roku, mieszka i pracuje w Sosnowcu.
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, obecnie prezes Okręgu Górskiego ZPAF. Jest wielokrotnym laureatem najważniejszych konkursów i wystaw fotograficznych w kraju i za granicą, wyróżniony Medalem 150-lecia Fotografii, Złotą Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Członek Rady Fundacji „Centrum Fotografii” oraz Rady Programowej Centrum Sztuki Zamek Sielecki, w roku 2010 otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Sosnowca. Brał udział w ponad dwustu wystawach międzynarodowych i krajowych, zdobył medale i nagrody między innymi na wystawach w Zagrzebiu, Singapurze, Rio de Janeiro, Budapeszcie, Moskwie, Madrycie, Pekinie, Berlinie i San Francisco. Jest uczestnikiem i organizatorem plenerów i sympozjów artystycznych oraz Opiekunem Artystycznym Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu. Wspiera i naucza młodych adeptów fotografii.


Dominika Dzierżymirska-Podpłomyk - urodzona w 1975 roku, mieszka i pracuje w Krakowie.
Psycholog, aktywnie fotografuje od kilku lat. Brała udział w twórczych przedsięwzięciach oraz wystawach krakowskich środowisk fotograficznych. W roku 2012 prace jej zostały nagrodzone i opublikowane przez amerykański prestiżowy dwumiesięcznik B&W Magazine. Dwukrotne wyróżnienia podczas Międzynarodowych Konfrontacji Fotograficznych Just One Photo (2011 i 2013). W roku 2013 I Nagroda podczas XIV Biennale Fotograficznego „Z dala od zgiełku… Beskidy w obiektywie” oraz wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii „Pejzaż Polski” i Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Inspiracje” na Słowacji. Autorka indywidualnej wystawy „Światło”. W swoich działaniach fotograficznych preferuje fotografię czarno-białą.

 

Gorlickie Centrum Kultury, Dom Polsko-Słowacki im. Duśana Jurkovića, Rynek 1 

Wernisaż we wtorek 29 kwietnia o godz. 17:00, ekspozycja do 3 czerwca 2014
Współorganizator: ZPAF Okręg Górski