sobota, 18 maj 2024

Zobacz większe!

MARKA PIASECKIEGO

Marek Piasecki w latach 50. i 60. związany ze środowiskiem artys-tycznym Warszawy i Krakowa, uczestniczył w ważniejszych pre-zentacjach polskiej sztuki współczesnej. W 1967 wyjechał do Szwecji, gdzie mieszka do dziś. Od tego czasu jego obecność w polskim życiu artystycznym była marginalna, a jego zapomniane w Polsce oeuvre przypomniała dopiero kilka lat temu krakowska Galeria Starmach. 

Zobacz większe!Ego to naczynie, w którym mieści się nasze JA. Powinno być zwarte, oparte na mocnej podstawie, powinno nam służyć. Jeśli jest zbyt kruche, słabo odgraniczone, świat wdziera się w nasze wnętrze, trudno nam być sobą. Jeżeli jest zbyt sztywne, zbyt rozbudowane, też przestaje nam służyć. Słabe lub rozdęte szuka potwierdzenia siebie samego, przejmuje władzę nad nami, zaczynamy się z nim nadmiernie identyfikować. Tak powstaje „fałszywe ja”. Jeśli bezustannie zajmujemy się sobą, tracimy kontakt  kontakt z innymi ludźmi. Osoba egotyczna, …

Zobacz większe!Ślady tradycji mieszające się z nowoczesnością, magiczne zakątki odszukane podczas podróży po współczesnej Japonii. Barwny świat ulicy, zacisza starych świątyń i ich wzajemne współistnienie to główne motywy przenikające fotografie Rafała Tomańskiego.
Znaki, symbole, emblematy, figury.  …

Zobacz większe!
Moje zdjęcia...

3 stycznia 2009 r. od godzi-ny 18 na wystawie odbędzie się aukcja zdjęć barwnych stanowiących kopie wysta-wionych zdjęć. Sprzedawane będą  numerowane ...

Zobacz większe!fotografie
1925-2008

W życiu Bolesława Omiecińskiego malarstwo i fotografia były równie ważnymi pasjami. Najważniejszą datą w fotograficznej części jego życiorysu jest rok 1935, kiedy dziesięcioletni ...