czwartek, 13 czerwiec 2024

Zapraszamy na wystawę zdjęć Pana Zbigniewa Szczypki, przedstawiających Warszawę z lat 50' i 60'.
Na wystawie prezentowane będą fotografie stereoskopowe głównie ze Śródmieścia: jak wyglądało centrum- bez Rotundy i ściany wschodniej?, z budowy stacji Powiśle, trasy WZ, budowy Mostu Gdańskiego, „wielką wodę” z 1962, przesuwanie kościoła na Lesznie, odbudowę Starego Miasta . ...

Większe!

Zapraszamy na wystawę zdjęć Pana Zbigniewa Szczypki, przedstawiających Warszawę z lat 50' i 60'.
Na wystawie prezentowane będą fotografie stereoskopowe głównie ze Śródmieścia: jak wyglądało centrum- bez Rotundy i ściany wschodniej?, z budowy stacji Powiśle, trasy WZ, budowy Mostu Gdańskiego, „wielką wodę” z 1962, przesuwanie kościoła na Lesznie, odbudowę Starego Miasta .

Autor zdjęć, Zbigniew Szczypka, urodził się i wychował w Warszawie. W czasie wybuchu II Wojny Światowej miał 11 lat. Gimnazjum kończył podczas tajnych kompletów. W okresie Powstania Warszawskiego został wywieziony przez Niemców do prac kolejowych „Bauzug” przy rozbiórce torów nieczynnych dworców w okolicach Warszawy. Po wojnie rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Telekomunikacyjnym a następnie pracował w Państwowym (późniejszym Przemysłowym) Instytucie Telekomunikacyjnym. Stopnie naukowe zdobywał na Politechnice Warszawskiej i Gdańskiej, na której uzyskał habilitację.
Zainteresowanie fotografią było dla Zbigniewa Szczypki konsekwencją fascynacji fizyką techniczną i fotografią stereoskopową, z którą autor zetknął się po raz pierwszy w czasie okupacji w warszawskim Fotoplastikonie. Dzięki temu powstał bardzo różnorodny zbiór zdjęć, które powstawały od lat 50 do początku lat 90 XX wieku. Zdjęcia w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego.


Zaprasza

Fotoplastikon Warszawski, Al. Jerozolimskie 51 (oficyna)
Wystawa jest czynna codziennie (oprócz wtorków)od 25 czerwca do 20 lipca. Godz. 10.00-18.00. wstęp 1 zł.
Dodatkowo w dniu otwarcia wystawy 25 czerwca o godz. 18.00 - wykład Jarosława Trybusia dotyczący tematyki zdjęć.
Zdjęcia zeskanowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.