środa, 17 lipiec 2024

W Galerii Ciasna w Jastrzębiu-Zdroju do 31 lipca 2014 roku trwa wystawa zatytułowana „Było, minęło... i zapomniano - fotografia bułgarska (Klub „Probuda” z Burgas) z lat 80. i 90.”

Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” współpracował z burgaskim klubem „Probuda” (Fk „P”) w latach 1977-1989, organizując wymiany kulturalne, wystawy i konfrontacje fotograficzne.

Klub „Probuda” przestał istnieć w 1990 roku i tak się to skończyło. Z równolegle eksponowanych w Polsce i Bułgarii wystaw pozostały setki fotografii.
Z nich przygotowywana była duża wystawa w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie, która miała się odbyć w 2008 lub 2009 roku. Niestety, nie udało się to z różnych przyczyn.
Teraz galeria „Ciasna” chce pokazać choć część tych, już historycznych zdjęć. Ze względu na ich ilość zostaną one zaprezentowane w kilku „odsłonach”. Będzie to niejako kontynuacja klubowej wystawy rocznicowej z sierpnia 1997 „Było, minęło...”.
Zdjęcia pochodzą z archiwum, nieżyjących już, Zofii i Jerzego Lubczyńskich.

Tak pisał o wystawie Jerzy Lubczyński:

BYŁO, MINĘŁO...
Tytuł wystawy bardziej odnosi się do wspomnień niż do fotografii eksponowanych na wystawie. Była, minęła, współpraca z Fotoklubem „Probuda” z Burgas. W archiwum klubu „Niezależnych” pozostały fotografie, w pamięci starszych członków klubu - wspomnienia, miłe, ciepłe. Wspomnienia zaciera czas, coraz bardziej, coraz szybciej. Fotografie nie zmieniają się, po wystawie powrócą znów do archiwum. A wspomnienia?
ROK 1977. Sierpień. Burgas. Spotkanie w Fotoklubie „Probuda”, rozmowa o nawiązywaniu współpracy, jej formach, sposobach omijania różnorakich przeszkód. Chyba warto zacząć...
ROK 1987. Minęło 10 lat. W katalogu 5 Międzyklubowych konfrontacji Fotograficznych pisałem: razem tegorocznymi wystaw było już 18 - zbiorowych 10 i 8 indywidualnych. Zaprezentowano na nich łącznie 1226 prac (takich samych w Burgas i w Jastrzębiu Zdroju). Ilu ludzi obejrzało te wystawy. Nie wiadomo, nikt nie liczył. Można jedynie powiedzieć, że tak w Burgas i w Jastrzębiu Zdroju cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem. Były więc potrzebne. Nie tylko nam, członkom współpracujących klubów...
ROK 1997. Minęło kolejnych 10 lat. Do 18 wystaw trzeba dodać jeszcze 3 zbiorowe i 2 indywidualne. Było więc razem 23, a zdjęć wyeksponowano około 1500. Niestety, po 1987 wystawy nie miały już katalogów. Było coraz trudniej, i nam i kolegom z Fotoklubu „Probuda”.
Ich klub przestał istnieć w 1990 roku. Nasz przetrwał - obchodzimy właśnie dwudziestopięciolecie istnienia ...
Jerzy Lubczyński

Galeria Ciasna 

ul. Katowicka 17
44-335 Jastrzębie

Galeria otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godz. 9 - 16, w piątki 9 - 12

 

Anisław Spasow

Atanaska Dimitrowa

 

Borisław Penkow

Dimitr Kozariew

Dobri Żelew

Georgi Georgijew

Georgi Ribarow

Irina Czomakowa

Iwajło Radew

Iwan Atanasow

Kałojan Atanasow

Kunczo Todorow

MitkoDimitrow

Neftalin Danaiłow

Nikoła Iwanow Jordanow

Nikoła Jordanow

Rumien Kupienow

Swetlin Fotew

Todor Angiełow

Wiara Stefanowa

 

Autorzy prac:

Todor Angiełow, Iwan Atanasow, Kałojan Atanasow, Conka Atanasowa, Dinmitr Bakalski, Elizawieta Barkowa, Michaił Benew, Irina Czomakowa, Neftalin Danaiłow, Mitko Dimitrow, Wencisław Dimitrow, Atanaska Dimitrowa, Stanio Dobrew, Swetlin Fotew, Stefan Ganew, Antoni Georgiew, Georgi Georgiew, Miłanka Gieorgiewa, Todor Gowedarski, Żiwko Grnenkow Nikoła Grudow, Aleksander Iwanow, Stojan Iwanow, Nikołaj Jakimow, Katia Jakimowa, Nikoła Jordanow, Nikoła Iwanow Jordanow,Wasyl Kalczew, Janka Kechajowa, Dora Kiriazowa, Wełiczka Kolewa,Dina Kałojanowa, Dimitr Kozariew, Milka Kralewa, Rumien Kupienow, Piotr Lepkow, Todor Lepkow, Żiwko Marinow, Nikołaj Nikolow, Atanas Obreszkow, Weselin Pamukow, Borisław Penkow, Radosław Pieniew, Radostina Popowa,
Georgi Radew, Iwaiło Radew, Stela Radewa, Georgi Ribarow, Anisław Spasow, Wiara Stefanowa, Zdrawko Stojanow, Krasimir Szarletow, Atanas Sziszkow, Stojczo Sziszkow, Christofor Taszew, Kunczo Todorow, Stojan Todorow, Filip Toromanow, Lubomir Żelazków, Dobri Żelew, Żelio Żelew