czwartek, 13 czerwiec 2024

25 maja 2009 roku, w Traffic Club przy ulicy Brackiej w Warszawie, otwarta zostanie wyjątkowa wystawa. Studenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych zaprezentują swoje prace – grafikę artystyczną oraz fotografię – obok uznanych artystów grafików i fotografików. Wystawę zakończy aukcja wszystkich prac, w tym również wspomnianych artystów, którzy bezinteresownie i w geście dobrej woli przekazali je na realizację ...

25 maja 2009 roku, w Traffic Club przy ulicy Brackiej w Warszawie, otwarta zostanie wyjątkowa wystawa. Studenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych zaprezentują swoje prace – grafikę artystyczną oraz fotografię – obok uznanych artystów grafików i fotografików. Wystawę zakończy aukcja wszystkich prac, w tym również wspomnianych artystów, którzy bezinteresownie i w geście dobrej woli przekazali je na realizację celu wystawy i aukcji.
W 2009 roku powstała bezprecedensowa dla środowiska ASP inicjatywa jej studentów. Powołali oni do życia Fundację „AuKCJA”, której głównym celem działalności jest wspieranie młodych twórców związanych z Akademią Sztuk Pięknych.
Artysta nie może czuć się spełniony bez obecności widza. Studenci potrzebują odbiorcy, przestrzeni i poszukiwania inspiracji dla pełnego rozkwitu talentów oraz zainteresowań. Jednak wielokrotnie możliwość ich uzyskania przegrywa z niemożnością zaistnienia na rynku sztuki. Towarzyszą temu także inne utrudnienia. Brak odpowiedniego wyposażenia warszawskiej ASP uniemożliwia studentom rozwój adekwatny do współczesnego poziomu wiedzy i możliwości, jakimi dysponują ich koledzy z uczelni artystycznych na świecie.
ASP w Warszawie nie posiada jednak możliwości pozwalających na usunięcie tych przeszkód we własnym zakresie. Skłoniło to środowisko studentów i reprezentującą ich Fundację „AuKCJA” do próby zmiany realiów i zorganizowania wystawy oraz aukcji. Fundacja umożliwiła młodym artystom zaprezentowanie swojej twórczości, swoich nazwisk  - tuż obok międzynarodowych sław; natomiast uzyskane w drodze licytacji  środki przekaże na modernizację i renowację przestrzeni naukowych Akademii Sztuk Pięknych.

Konakt:  fundacjaaukcja@gmailLista fotografów i grafików, którzy przeznaczyli prace na wystawę i aukcję:

Piotr Andrews, Monika Brodka, Szymon Brodziak, Andrzej Georgiew, Mikołaj Grynberg, Chris Niedenthal, Jacek Poremba, Tomek Sikora, Juliusz Sokołowski, Wojciech Wieteska, Andrzej Wiktor, Magda Wunsche & Samsel, Aparatki – Monika Ostrowska oraz Dorota Wróblewska, Andrzej Zygmuntowicz, Paweł Żak, Błażej Żuławski, Marcin Mroszczak.


Wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

adi. dr hab. Agnieszka Cieślińska-Kawecka, as. mgr Mateusz Dąbrowski, as. dr Małgorzata Dmitruk,mgr. Jarema Drogowski, prof. Jacek Dyżyński, prof. zw. Leszek Hołdanowicz, dr Krzysztof Jabłonowski, mgr Magdalena Janus, dr Michał Jędrczak, mgr Ryszard Kajzer, as. dr Rafał Kochański, mgr Wojciech Kubrakiewicz, mgr Robert Kurzaj, mgr Jan Mioduszewski, adi. II st. Krzysztof Olszewski, dr Dorota Obtułowicz - Mc Quaid, adi. dr hab. Błażej Ostoja Lniski,
adi. II st. Piotr Smolnicki, prof. Andrzej Węcławski.