niedziela, 14 lipiec 2024

zpaf_savetheearth1_080S-ave the e-art-hS-ave the e-art-hię pod patronatem Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików. Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych, wykonanych w dowolnej technice fotograficznej – będących jednocześnie najciekawszymi wypowiedziami artystycznymi dotyczącymi przemian i kondycji estetycznej współczesnego krajobrazu. …

zpaf_savetheearth1_150S-ave the e-art-hS-ave the e-art-hię pod patronatem Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików. Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych, wykonanych w dowolnej technice fotograficznej – będących jednocześnie najciekawszymi wypowiedziami artystycznymi dotyczącymi przemian i kondycji estetycznej współczesnego krajobrazu. Organizatorzy oczekują dzieł będących wynikiem indywidualnych przemyśleń i wyborów. Wśród laureatów dotychczasowych, polskich edycji Biennale znaleźli się twórcy cieszący się dziś wielką renomą i uznaniem, m.in: Wiktor Wołkow, Stanisław Woś, Mieczysław Wieliczko, Andrzej Baturo, Waldemar Jama, Wojciech Beszerda, Janusz Nowacki, Michał Cała, Jan Berdak, Andrzej Borys, Aleksander Salij, Antoni Myśliwiec.

W tym roku, po 15 latach przerwy, przegląd najwybitniejszych fotografii krajobrazu powraca – tym razem w edycji międzynarodowej. Jak zmieniło się przez ten czas fotograficzne widzenie świata, jak zmienił się przede wszystkim sam krajobraz i metody jego fotografowania? Czy ważniejsze są dla Was piękne widoki czy dokumentacja dewastacyjnej działalności człowieka? Jaka postawa twórcza właściwa jest dla współczesności? Pokażcie swoje najlepsze ujęcia plenerowe, jeśli jeszcze ich nie macie – ruszajcie w teren. Stwórzcie dla potomnych obraz dzisiejszej planety. S-ave the e-art-h!

Nagrody:
  • Grand Prix – 10.000 PLN (lub równowartość w EURO)
  • Nagroda I stopnia – 3000 PLN (lub równowartość w EURO)
  • Nagroda II stopnia – 2500 PLN (lub równowartość w EURO)
  • Nagroda III stopnia – 2000 PLN (lub równowartość w EURO)
  • Nagroda Specjalna ZPAF – rok nauki w Warszawskim Studium Fotografii ZPAF, na dowolnie wybranym roku (wartość nagrody 4.500 PLN)


Ponadto nagrody dodatkowe o puli nie mniejszej niż suma nagród głównych.

Terminy:

Nadsyłanie prac do 20.09.2012 r.

Obrady jury, kwalifikacja uczetników do wystawy: 1-7.10.2012 r.

Powiadomienie o werdykcie jury do 10.10.2012 r.

Wernisaż wystawy i wręczenie nagród: 20.10.2012 r.

strona konkursowa: http://ziemiapokielecku.zpaf-kielce.pl/?cat=184