sobota, 18 maj 2024
Zobacz większe!Patronat foto

Kolory Europy” to wystawa, na którą składają prace powstałe podczas podróży autora do Norwegii i Islandii, uzupełnione zdjęciami z Polski, Słowacji, Włoch, Holandii, Szwajcarii i Szwecji.

Zobacz większe!Wystawa składa się z 30 zdjęć, tworzących budowany konsekwentnie i w sposób różnorodny cykl. Kompozycje Witolda Krumplewskiego wy-rastaja z jego zaintereso-wania korespondencja sztuk: fotografii, rzeźby, …

Zobacz większe!Prace Anety Kowalczyk prezentowaliśmy już na naszych łamach kilka miesięcy temu. Od tego czasu udało jej się wiele osiągnąć i zyskać uznanie. Przypomnijmy, że jej przygoda z fotografią rozpoczęła się w chwili, gdy po raz pierwszy stanęła przed obiektywem jako modelka. Z czasem zaczęła spełniać się w nowej roli – fotografa. Skupiła się na fotografii mody oraz portretach. Ten obszar fascynuje ją najbardziej, ...

Zobacz większe!Śląsk

Jerzy Wierzbicki ma rzadką zdolność do wchodzenia w interakcję z portretowanymi osobami – łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, do których inni boją się podejść. Często w bezpośredniej, szczerej rozmowie poznaje historię ich życia, codzienne problemy. Potrafi przełamać barierę dzielącą fotografa od fotografowanego, wzbudzić zaufanie. ...

fotografuje... uwielbia kreować

Zobacz większe!Andrzej Furs (24 lata) urodzony i wychowany w Bieszczadach, obecnie studiuje w Wyższej Szko-le Informatyki w Łodzi na wydziale sztuk pięknych i projektowania kierunek artystyczna grafika ...