Miesięcznik Foto należy do opiniotwórczego stowarzyszenia wydawców prasy fotograficznej TIPA (Technical Image Press Association)
TIPA
Strona główna Wystawy Artyści galerii Foto-Medium-Art Teraz!
czwartek, 24 czerwca 2021

Artyści galerii Foto-Medium-Art Teraz!
niedziela, 01 lutego 2009 10:44    Drukuj Email
w salach wystawowych Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Zobacz większe!Tytuł wystawy należy rozumieć szeroko i nie dotyczy jedynie sztuki aktualnej, ale również tej, z której wynika najnowsza, i która zachowała swoją świeżość i aktualność mimo upływu lat.
Ważnym wyróżnikiem wybitnych realizacji artystycznych jest zawarta w nich refleksja twórców, odzwierciedlająca stan świadomości społecznej oraz etap szeroko rozumianego rozwoju człowieka, kultury, nauki, charakterystyczne dla okresu powstawania tych dzieł. Artyści dążą do bycia świadkami swojego czasu, w myśl modernistycznego hasła: każdemu czasowi jego sztuka. Wyrażanie problematyki współczesności może być wielorakie. Może być socjologiczną wizją współczesności lub jej apologią, może również angażować nowe metody kreacji artystycznej. W kontekście dzisiejszego upadku artystycznych utopii, podważenia wszelkich prawideł sztuki, pluralizmu formalnego, braku idei absolutnych i dominujących nurtów, paradoksalnie językiem sztuki można lepiej lub inaczej sugerować współczesne zjawiska niż przy użyciu tradycyjnych naukowych metod opisu i analizy rzeczywistości.
Wystawa zorganizowana z inicjatywy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu prezentuje zbiór dzieł artystów różnych pokoleń: starszych, uznanych, których refleksja wywodzi się z burzliwego okresu neoawangardy, oraz młodych osobowości sztuki. Wystawa uwypukla zjawiska, które zaiskrzyły na granicy sztuki pojęciowej i postkonceptualizmu, i które wpłynęły na dzisiejsze praktyki ar­tystyczne. Prezentowane prace podkreślają ideę dzieła przy zachowaniu jego silnej i atrakcyjnej materialności, która osadzona jest w problematyce intermedialnej i zagadnieniach związków sztuki z nowymi technologiami. Realizacje podkreślają kontekst i doznanie współczesności w ramach socjologicznych prób podważania przyjętego status quo oraz odwołań do strategii masmediów i metod manipulacji zbiorowością. Penetracja tkanki życia i dziejów sztuki w tych realizacjach prowadzi ostatecznie do interaktywności i przekazania mocy współtwórczej innym podmiotom.

Kurator wystawy: Krzysztof Siatka

Koordynator wystawy ze strony MCSW „Elektrownia”: Romuald K. Bochyński


 

Galeria Foto-Medium-Art od swojego powstania w 1977 roku promuje radykalne i nowe koncepcje artystyczne. W latach upowszechniania się eksperymentów fotografii, filmu artystycznego i innych nietradycyjnych sposobów kreacji, była istotnym miejscem wymiany myśli artystów poszukujących. Obok wystaw koncentrujących się na nowych mediach, galeria organizowała sympozja, dyskusje, spotkania intelektualistów. Czas pokazał, że metoda interdyscyplinarnego rozwoju myśli wykraczająca poza teren sztuki okazała się właściwa. Kiedy sztuka i życie przeniknęły się dzisiaj do tego stopnia, że nie sposób wyróżnić ich autonomicznych terytoriów, kiedy granice między przymiotami kultury niskiej i wysokiej, elitarnej i egalitarnej zatarły się, praktyka intermedialna stała się powszechna.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

( 0 Votes )
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież