sobota, 20 lipiec 2024

Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zaprasza na wernisaż wystaw Katarzyny Majak ,,Kobiety mocy'' w piątek 4 lipca 2014 roku, godz. 17.00 do Baszty Czarownic przy ulicy F. Nullo 8.

Na wystawę „Kobiety mocy” składa się cykl portretów i rozmów ze współczesnymi kobietami zamieszkującymi polskie wsie i miasta. Bohaterki tego projektu to kobiety zajmujące się alternatywnymi formami duchowości. Są wśród nich uzdrowicielki, szeptunki, wizjonerki, przewodniczki duchowe oraz artystki.

Kobiety są przedstawicielkami różnych tradycyjnych nurtów pogańskiej duchowości , część z nich natomiast wyznaje własne autorskie systemy duchowości. Wspólnym mianownikiem ich wierzeń i idei jest podkreślanie wagi związku człowieka z naturą, której uosobieniem jest mityczna władczyni – Matka Ziemia.

Kobiety Mocy ukazane są w reprezentacyjnych, rytualnych strojach ozdobionych biżuterią mającą znaczenie magiczne, niektóre przedstawione są z atrybutami w dłoniach: piórami, kamieniami, muszlami, bębnem szamańskim, ziołami, mieczem, sierpem, magicznymi figurkami i innymi przedmiotami przypominającymi insygnia królewskie.

Projekt po raz pierwszy zaprezentowany został w 2012 roku i pokazywany był w kraju, ale także na Słowacji, Słowenii i w Nowym Jorku.

Kuratorką wystawy jest Agnieszka Żechowska.

Wystawa będzie czynna do 7 września 2014 r.

katarzyna majak natalia

 fot. Katarzyna Majak

 

Katarzyna Majak

 fot. Katarzyna Majak

 

katarzyna majak Bea

 fot. Katarzyna Majak

 

katarzyna majak kasia

 fot. Katarzyna Majak

 

katarzyna majak maria

 fot. Katarzyna Majak

 

katarzyna majak maria uzdrowicielka

 fot. Katarzyna Majak

 

 

 

Galeria Miasta Ogrodów w Katowicach zaprasza na wernisaż wystawy Macieja Gryzełko ,,Uśpione opowieści'' w piatek 11 lipca 2014 roku, o godz. 20.00.

Wystawa prezentuje fotomontaże wykonane w 2013 roku w Afryce przez Macieja Gryzełko, młodego fotografa, stypendystę marszałka Województwa Śląskiego.
Składa się z wielkoformatowych zdjęć wykonanych nocą. Fotografiom będą towarzyszyły dźwięki nagrane w czasie podróży artysty po Afryce, które wzbogacają filmowy, narracyjny charakter zdjęć. Wystawa została zaplanowana jako interaktywna, audiowizualna instalacja. Odwiedzający wystawę dzięki wskazówkom i tropom stworzą również własne narracje.
Prezentowane nocne zdjęcia posłużyły autorowi jako pretekst do snucia opowieści o lęku przed ciemnością, który nierozerwalnie związany jest z wyobraźnią. Zaskakujące zestawienia obrazów, nieoczekiwane punkty widzenia i nieostre kontury uruchamiają grę swobodnych skojarzeń.
Całość tworzy angażującą narrację pozwalającą odbiorcy na metaforyczne zstąpienie w głębię nocy i konfrontację z jego własnymi wyobrażeniami na temat ciemności.
Projekt wystawy znalazł uznanie i poparcie wśród internautów - jego realizacja jest możliwa wyłącznie dzięki ich wsparciu. Profil crowdfundingowy, założony na portalu Polakpotrafi.pl, wsparły 44 osoby. Wystawa doczekała się także swojego mecenasa w osobie Przemysława Bajana, który hojnie wsparł całe przedsięwzięcie.

uspione opowiesci

Maciej Gryzełko - urodzony w 1983 r., fotograf, montażysta, artysta dźwięku. Absolwent PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi i WRiTV Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury. Pasjonat narracji interaktywnych oraz prac na pograniczu fotografii, filmu i sound designu. Obecnie pracuje nad instalacją opartą na obserwacjach statusu kulturowego mniejszości aborygeńskiej w Australii.

O fotografiach:
Lęk przed nocą i ciemnością należy do najbardziej uniwersalnych doświadczeń człowieka. Być może jego źródeł szukać należy w czasach, kiedy nasi przodkowie nie posiedli jeszcze sztuki rozpalania ognia i kiedy niepokój miał realne podstawy – mógł być strachem przed nieprzyjacielem lub drapieżnikiem. Opanowanie ognia oraz pojawienie się różnych substytutów światła słonecznego nie wyeliminowało jednak lęku przed ciemnością. Jest on podsycany nieustannie przez pracę wyobraźni, która w każdym szeleście, w każdym cieniu każe doszukiwać się zagrożenia.
Nocne fotografie Macieja Gryzełko są zaproszeniem do eksploracji dwoistej natury lęku przed ciemnością. Wąskie uliczki, nocne sklepy i obskurne, zniszczone mury tworzą nieprzyjazną przestrzeń, w której strach potrafi nieoczekiwanie zmaterializować się jako złowrogi napis na ścianie albo podejrzana postać. Portretując miasto nocą autor porusza się w kręgu współczesnych niepokojów wiążących się ze wzrostem przestępczości. Lęk przed ciemnością pozostaje przecież wciąż całkiem realnym strachem przed rozbojem, gwałtem, zabójstwem.
Fotografia nie może istnieć bez światła, które objawia się tutaj jako mechanizm obronny – mrok rozświetlają ekrany telefonów komórkowych, zimne ognie, uliczne latarnie, świece, reflektory samochodów czy lampy błyskowe aparatu fotograficznego. Dominującym żywiołem pozostaje jednak ciemność, która unicestwia ramy pojedyczych obrazów, zacierając granice pomiędzy jawą a snem, pomiędzy tym, co realne a tym, co nierealne. Zmienność planów, różne punkty widzenia i nieostre kontury utrudniają orientację w przestrzeni i uniemożliwiają rekonstrukcję spójnego krajobrazu. W dokumentalny zapis wdziera się poetyka marzenia sennego, a logiczne następstwo faktów ustępuje scenariuszom, które dyktuje nam wyobraźnia. Lęk przed ciemnością przedstawiony jest przede wszystkim właśnie jako funkcja wyobraźni, która zniekształca rzeczywistość. Nocne zdjęcia natomiast wyrażają niepewność co do prawdziwej natury świata, stają się opowieścią o grozie, która może być rozumiana jako moment zaburzenia percepcji, moment, w którym uświadamiamy sobie, że rzeczy nie są tym, czym się wydają.

fundacja filmu fotografii

Wystawa zaplanowana jest jako wydarzenie inaugurujące działalność Fundacji dla Filmu i Fotografii. Poprzez organizację wystawy Fundacja realizuje cele statutowe związane ze wspieraniem młodych twórców, tworzeniem warunków rozwoju twórczości oraz promocją kultury wizualnej. Organizacja wystawy fotografii będzie także okazją do prezentacji działalności Fundacji oraz spotkania z jej założycielkami.

Wystawa „Uśpione opowieści“ Macieja Gryzełko w Galerii Miasta Ogrodów
Galeria Miasta Ogrodów, ul. Stanisława 4, Katowice 
Wernisaż w piątek 11 lipca o godz. 20:00, ekspozycja do 8 sierpnia 2014

Wydarzenie inaugurujące działalność Fundacji dla Filmu i Fotografii

 

 

 

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na festiwal fotograficzny ,,Wschodnia 2014''. Będzie to cykl 6 wystaw fotograficznych poruszających szeroki temat wschodniości. Istotnym wątkiem będzie sprawa ukraińska, ale to nie jedyny aspekt, który się pojawi. W programie festiwalu zobaczymy indywidualne wystawy Grzegorza Pastuszaka i Wojtka Lembryka z Zamościa oraz także na wystawie indywidualnej zaprezentuje się Andrii Chekanovskyi. Na wystawie zbiorowej zobaczymy zaprzyjaźniony z nami kijowski fotoklub 9x12 i tradycyjnie, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na pokazie plenerowym. Największe wydarzenie w programie tegorocznego festiwalu to wystawa fotografii Jerzego Lewczyńskiego.
To wszystko już na początku lipca!
Wschodnia ma wiele definicji. To nie jest tylko miejsce. W naszym ujęciu to bardziej przymiotnik niż rzeczownik. Za pomocą naszego festiwalu chcemy nie tyle pokazać co opisać miejsce, ale także cechy, stany, etapy czy zjawiska.
Siła naszego projektu tkwi w jego wielowątkowości. Akcenty często rozkładają się w przeciwnych biegunach. Wschodnia bowiem to coś obok czego nie można przejść obojętnie. To miejsce bardzo wyraźne, które w całości albo w swoich elementach kocha się bądź nienawidzi. Miejsce spokojne i urzekające, wzruszające, ale też irytujące. Miejsce, które nie pozostaje bez echa, zostawia po sobie wyraźny ślad nie tylko u przybyszy, ale również wśród swoich mieszkańców.

EASTERN 2014

It is already the third edition of our project and the second international! Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne proudly invites on Eastern2014!
This year we will present 6 photo exhibitions touching wide Eastern matter. Ukrainian issue is going to be a significant thread but not the only one that appears. We are going to see individual exhibitions of Grzegorz Pastuszak,Wojtek Lembryk and Andrii Chekanovskyi. Kiev Photoclub 9x12 and Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne are going to present group exhibitions. Jerzy Lewczyński’s photography shown in Ratusz Gallery is definitely the biggest part of the festival.
All those things really soon – at the beginning of July! 
Wschodnia has got many definitions. It is not just the place. We find it as an adjective rather than a noun. With our festival we want not only to present but to describe the place and also some features, states, stages or phenomena.
Our project’s strength lies in its multithread. Accents often place in opposite poles. Eastern is something you cannot pass by listlessly. It’s a very distinct place which you – in its pieces or in total – love or hate. Eastern is calm and charming, touching but irritating as well. It’s not the place with no echo. It leaves a clear mark not only in visitors, but also among inhabitants.

Harmonogram wystaw:

• 9 lipca, godzina 17:00, Galeria Fotografii Ratusz, Jerzy Lewczyński – „Świt” 

• 9 lipca, godzina 17:30, Rynek Wodny, wystawa zbiorowa ZTF – „Wschodnia”

• 10 lipca, godzina 15:30, Książnica Zamojska, Fotoklub 9x12 – „Kroniki Majdanu”, Grzegorz Pastuszak – „Galeria ludzi Majdanu”

• 10 lipca, godzina 16:45, Galeria Fotografii Stylowy, Andrij Chekanovskyi – „Stara Ukraina – Tradycje w teraźniejszości”

• 10 lipca, godzina 17:00, Centrum Kultury Filmowej Stylowy, Wojtek Lembryk – „Morze gościnne”

• 10 lipca, godzina 17:30, Galeria Okrąglak, Fotoklub 9x12 – Tradycja Ukrainy

Wystawa zbiorowa Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
Autorzy: Magdalena Baran, Andrzej Bąk, Wojciech Chudzik, Jan Cios, Robert Cłąb, Janusz Kapecki, Wojciech Kapuściński, Piotr Komajda, Wojtek Lembryk, Ewelina Magdziak, Rafał Maśny, Tadeusz Mierzwa, Dawid Podolak, Andrzej Pogódź, Katarzyna Pomian, Marek Ryś, Waldemar Siatka, Stanisław Smutniak, Dariusz Szopa.

„Świt“ - Jerzy Lewczyński
Świt to pora dnia przed wschodem słońca, kiedy niebo przestaje być czarne.
Na wystawie w Ratuszu zostaną pokazane prace Jerzego Lewczyńsklego, ułożone w formie pierwszoosobowej opowieści o zderzeniach z rzeczywistością powojenną.
Kurator wystawy: Michał Dąbrowski. Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum w Gliwicach.

Jerzy Lewczyński (ur. w 1924 w Tomaszowie Lubelskim) - polski artysta fotografik. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członek Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego (od 1951} i ZPAF (od 1956), jego członek honorowy. Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej przyznała Jerzemu Lewczyńskiemu tytuł Artiste FIAP w 1963 roku.

„Kroniki Majdanu“ - Kijowski Fotoklub 9x12
Autorzy: Dmitro Gilitucha, Jurij Tumanow, Oleg Nowikow, Andrij Czekanowskyi, Witalij Koziuba, Nina Liszczuk, Roman Ckołozubow, Oleksandr Naumenko, Switłana Seredenko, Oleksandr Szewczenko.
Centralny plac Kijowa stał się symbolem walki o sprawiedliwość. Członkowie Fotoklubu 9x12 nie mieli możliwości uczestniczenia w tych wydarzeniach na równi z zawodowymi fotografami. Nie brali udziału w walkach, jak też nie spędzali nocy na barykadach. Swoimi fotografiami dokumentowali życie zwykłych mieszkańców Kijowa w tych dramatycznych i niezwykłych wydarzeniach, ich solidarność z protestującymi oraz stałą gotowość do ofiarnej pomocy. Majdan zaistniał jako polityczny i społeczny fenomen i od razu stał się wydarzeniem międzynarodowym. Integracja obywatelska oraz solidarność wszystkich grup narodowościowych zamieszkujących Ukrainę były i nadal są ważnymi źródłami siły obywatelskiego protestu, jak też powstawania i działania nowych procesów politycznych. Na barykadach Majdanu były flagi różnych krajów, od Kanady do Australii. Polska flaga była widoczna wszędzie, zarówno na wiecach, jak i podczas najbardziej dramatycznych wydarzeń. Doświadczenie Polski w walce o wolność były bardzo ważne dla ukraińskiej rewolucji. Ukraina i Polska stanowią unikalny przykład współpracy, pomocy i odrzucenia dawnych podziałów historycznych dla postępu i przyszłości. Majdan trwa, nie wygasł.
Rosji nie udało się uzależnić Ukrainy poprzez skorumpowanego prezydenta i postanowiła ona wystąpić ze zbrojną agresją. Ukraina ma dzisiaj wiele problemów ale stopniowo i skutecznie je rozwiązuje. Czas obecny jest dla nas trudny, ale jesteśmy solidarni i zmobilizowani oraz świadomi własnej siły i pomocy przyjaciół.

„Galeria ludzi Majdanu“ - Grzegorz Pastuszak
Grzegorz Pastuszak to freelancer pochodzący z Zamościa. W dniach 18-20 stycznia 2014 wyjechał na koncert wraz z polskimi artystami na Majdan pod hasłem "Polska za wolną Ukrainą". Choć koncert nie doszedł do skutku, fotograf chciał uwiecznić zaangażowanie i trud ludzi walczących o wolność ojczyzny. Zdjęcia nie stawiają fotografa po żadnej ze stron, a jedynie dokumentują jakże ważny moment historii dla Ukrainy. Wystawa jest symbolem wsparcia dla ludzi walczących o wolną Ukrainę.

Grzegorz Pastuszak (ur. w 1980 r. w Zamościu) - absolwent Wyższej Szkoły Biznesu - NLU. Fotografia to jego pasja, którą zajmuje się profesjonalnie od kilku lat. Wystawiał swoje prace w wielu miastach w Polsce i za granicą. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień m. in. zwycięzca Discovery Polska.

„Stara Ukraina - tradycje w teraźniejszości“ - Andrlj Czekanowskyi
Jeden z moich ulubionych tematów fotograficznych to fotografia zabytków i obszarów związanych z wydarzeniami historycznymi. Z przyjemnością uprawiam fotografię architektury starych miast. Interesuje mnie zderzenie autentyczności prastarych obiektów z ich funkcjonowaniem we współczesnym świecie oraz dzisiejsze życie ludzi wśród dawnych budowli i starej tradycji. Historia i tradycja nie tylko stanowią o tożsamości każdego narodu, ale wiążą różne kraje w przestrzeniach cywilizacyjnych. Na fotografiach można zobaczyć znajome elementy w nieznanym otoczeniu, odnaleźć połączenie własnego środowiska ze środowiskami innych ludzi w ich rodzimych kulturach. We współczesnym świecie jest niesłychanie ważne, aby wszyscy mieli świadomość, że jesteśmy uczestnikami globalnych procesów jednego i kruchego świata. Wtedy będzie nam łatwiej chronić go przed wstrząsami i zniszczeniem.
Andrzej Czekanawski (Andrij Czekanowskyi) Urodzony w 1965 roku, mieszka i tworzy w Kijowie. Historyk, archeolog, fotograf, członek Narodowego Związku Fotoartystów Ukrainy oraz założyciel Klubu Fotograficznego ,. 9x12" w Kijowie. Fotograf o polskich korzeniach, dla którego bardzo ważna jest możliwość prezentacji swoich fotografii polskim miłośnikom tej sztuki.

Tradycja Ukrainy - Kijowski Fotoklub 9x12
Ukraina i Polska mają podobne historie. Żyjemy i współdziałamy w bezpośrednim sąsiedztwie od prawie półtora tysiąca lat. Dzisiaj zaistniał nowy etap w historii naszych krajów, kiedy wzajemnie się wspieramy i pomagamy sobie. Kiedy razem musimy rozwiązywać problemy teraźniejszości i szukamy drogi do przyszłości. Ukraina żyje dzisiaj w przedziwnym okresie. Musimy raz jeszcze pochylić się nad własną historią i zrozumieć samych siebie. Duży naród o wielkiej historii, na wielkim terytorium na pograniczu dwóch kręgów kulturowych. Tutaj rodziły się projekty rakiet kosmicznych i tutaj odnaleziono najstarsze szczątki udomowionych koni. Ukraina żyje we współczesnej przestrzeni informacyjnej i technologicznej, ale czuje się wszędzie oddziaływanie dawnych tradycji i zwyczajów. Fotografie przedstawiają zarówno obiekty muzealne, jak i życia codziennego. W Muzeum Dawnej Architektury Drewnianej wierni chodzili do cerkwi w XVIII wieku tak, jak dzieje się od 300-tu lat. Świadomość i identyfikacja narodu we współczesnym świecie opiera się na tradycji. Czasami wydaje się, że jest ona swojego rodzaju „rytualnymi znakami", ale właśnie tradycja historyczna i etniczna tworzą różnorodność kulturową współczesnej cywilizacji.

„Morze Gościnne“ - Wojtek Lembryk
W starożytności Morze Czarne zwane było Gościnnym, dziś gościnność to jedna z cech narodowych Gruzinów. Istnieje hipoteza, że opowieści o wielkim potopie występujące w wielu kulturach świata są związane z przełamaniem skał blokujących przejście między Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym i przelaniem się ogromnych ilości wody, a tym samym zatopieniem dużej połaci lądu. Wystawa opowiada o Morzu Czarnym, o gruzińskiej części morza, o ludziach mieszkających na wybrzeżu i o ludziach pracujących na morzu. Ukazuje nam morze przed letnim sezonem w oczekiwaniu na gości i turystów, jednocześnie opowiada o trudnej historii tego małego kraju, nieodległej wojnie domowej i konflikcie zbrojnym w Abchazji.

Wojtek Lembryk (ur. w 1974 r.) - z wykształcenia finansista, z zamiłowania i pasji - fotograf i podróżnik. Laureat ogólnopolskich konkursów fotograficznych. Pracował dla polskich i międzynarodowych agencji fotograficznych, realizując sesje zdjęciowe w krajach trzeciego świata, w Afganistanie, fraku, Iranie, Pakistanie i Demokratycznej Republice Konga. Jego zdjęcia ilustrują raporty międzynarodowych organizacji np. ONZ. Autor wielu indywidualnych wystaw fotograficznych w tym w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

 

Organizator:

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, Rynek Wielki 13, Zamość 

Galeria Fotografii „Ratusz“, Rynek Wodny, Książnica Zamojska, Centrum Kultury Filmowej „Stylowy“, Galeria „Okrąglak“

Wystawy czynne od 9 lipca do 9 sierpnia 2014

 

wschodnia

 

 

Do 6 lipca 2014 roku można obejrzeć wystawę prac Stepana Rudyka w Galerii Kordegarda w Warszawie.

Stepan Rudyk, ur. 1982r.w mieście Izmaił, na Ukrainie.
Fotograf, fotoreporter, w 2006 roku ukończył Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, na Wydziale Sztuki Filmowej i Telewizyjnej, specjalizacja fotografia.
Współpracował z wydawnictwami Afisza i Kijów Post; publikował w czasopiśmie Czystaja Pribyl’ oraz w gazecie Ekonomiczeskije Wiedomosti.
Jest członkiem Związku Artystów Fotografików Ukrainy oraz Związku Artystów Fotografików Rosji.
Zdobył wiele nagród na międzynarodowych konkursach fotograficznych i festiwalach; często wystawia w Polsce - ostatnio, w maju - zaprezentował cykl fotografii na poznańskim Placu Wolności pt. Poznaj Sąsiada! Obcokrajowcy w Poznaniu, przedstawiający osoby, które postanowiły żyć i pracować w Wielkopolsce.

Dwukrotnie, w 2010 i 2013 roku, realizował półroczne stypendium w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia pod opieką artystyczną Witolda Krassowskiego.

Program stypendialny Gaude Polonia przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi
i Ukrainy. Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a jej bliskimi Sąsiadami. Pobyt w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką artystyczną uznanych twórców oraz instytucji w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej. O półroczne stypendium mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura/ przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr, krytyka sztuki, teatru i filmu.

 

Galeria Kordegarda

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Godziny otwarcia:
Wtorek - Niedziela 11:00 - 19:00
Poniedziałek - Zamknięte

Stepan Rudyk

 

 

 

 

 

 Klubokawiarnia Meskalina w Poznaniu, ul. Stary Rynek 6 zaprasza na wystawę fotografii Radosława Kołpowskiego zatytułowaną  ,,Patrz przed siebie. Pod nogi. W siebie''.

Radosław Kołpowski – Wielkopolanin, sercem oddany Poznaniowi, fotograf z zamiłowania i pasjonat natury specjalizujący się w fotografii przyrodniczej i makro. Zdobywca pierwszego miejsca 6. Edycji Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic Polska 2010 w kategorii Zwierzęta za fotografię Małpia twarz.

Zdaniem Radosława Kołpowskiego dobra fotografia przyrodnicza to nie tylko zasługa profesjonalnego sprzętu, ale przede wszystkim ogromnej wiedzy i praktyki, sprzyjających warunków oraz szczęścia. Już w dzieciństwie ojciec leśniczy zabierał syna na wspólne wyprawy w teren, gdzie pokazywał mu dzikie zwierzęta wtajemniczając go w ich zwyczaje i zachowania, ucząc podchodzenia ich w sposób umożliwiający obserwację i fotografowanie, a jednocześnie nie ingerujący w ich terytorium i nie stanowiący dla nich zagrożenia. Już wówczas szczególnie zainteresował się owadami, które są ulubionym obiektem jego zdjęć. Kołpowski najczęściej wędruje z aparatem po lasach i łąkach Polski, ale miał również okazję fotografować przyrodę lasów tropikalnych Ameryki Południowej. Gdy widzi zwierzę w wymarzonej scenerii i oświetleniu ma zaledwie kilka sekund, by wykorzystać ten zbieg okoliczności. Tak było w Amazonii Boliwijskiej, gdzie sfotografował pająka, który w nocnych ciemnościach dżungli opuścił się po nici tuż przed jego obiektyw. Ani chwili wahania, pstryknięcie, a jakiś czas później pierwsza nagroda za zdjęcie Małpia Twarz. Obiektem szczególnych zainteresowań Radosława Kołpowskiego są również jelenie.


Klubokawiarnia Meskalina
ul. Stary Rynek 6
Poznań

radoslaw kolpowski malpia twarz

 

fot. Radosław Kołpowski

 

 

 

radoslaw kolpowski zielono mi

 

fot. Radosław Kołpowski

 

radoslaw kolpowski na krawedzi

fot. Radosław Kołpowski