środa, 17 lipiec 2024

Spis treści

Na początku kadencji Hanny Gronkiewicz Waltz, Biuro Promocji m.st. Warszawy, mimo proponowanego przeze mnie skromnego honorarium wycofało się z telefonicznych pertraktacji w sprawie wykonania portretu Pani Prezydent.

Nie powstał portret braci Kaczyńskich, zamierzony metodą wzajemnego nałożenia negatywów. Prezydent 3-krotnie odwoływał terminy, a Brat obiecał, że przyjedzie do studia „po zakończeniu kuracji odchudzającej”.

Krzysztof Gierałtowski

fotograf


Pałac Kultury i Nauki w Warszawie,

sala im. Stefana Kisielewskiego,

wystawa czynna

od 8 grudnia 2008 roku

do 3 stycznia 2009 roku