środa, 17 lipiec 2024

Stowarzyszenie Dokumentalistów "Droga", Okręg Warszawski ZPAF i Stara Galeria ZPAF zapraszają na wernisaż wystawy "Droga przez Polskę" w poniedzxiałek 21 lipca 2014 r. o godz. 18.00.

Fotografie prezentowane na wystawie pochodzą z okresu od lat 50–tych ubiegłego wieku do pierwszej dekady obecnego stulecia. Zostały wykonane przypadkowo podczas reporterskich wyjazdów w teren i przeleżały w archiwach jako pojedyncze klatki między konkretnymi tematami. Przeważają obrazki z lat 70, gdy fotografia reportażowa przeżywała najlepszy okres i odgrywała ważną rolę w polskiej prasie.
Tak jak zmieniały się technologie budowy dróg, tak zmieniali się również ich użytkownicy, środki transportu i obyczaje. Wraz z rozwojem infrastruktury, zmianami ekonomicznymi i europejskim dobrobytem z polskich dróg razem z ludźmi zniknęło życie. Wystawa ma być jedynie podróżą sentymentalną do bezpowrotnego czasu i pejzażu.

Na wystawie zostanie zaprezentowanych 50 fotografii, ich autorami są fotoreporterzy skupieni w Stowarzyszeniu Dokumentalistów „Droga”, które przygotowało wystawę:
Jan Anderman, Jacek Barcz, Stanisław Ciok, Wojciech Druszcz, Jan Dunin-Borkowski, Leszek Fidusiewicz, Aleksander Jałosiński, Irena Jurkiewicz, Witold Jurkiewicz, Dobrosław Kostkowski, Jacek Kucharczyk, Stanisław Kulawiak, Andrzej Łada, Maciej Musiał, Marian Musiał, Hanna Musiałówna, Maciej Osiecki, Krzysztof Pawela, Włodzimierz Pniewski, Piotr Sawicki, Mieczysław Świderski, Marek Szymański, Przemek Wierzchowski, Krzysztof Wojciewski.

Kurator wystawy: Hanna Musiałówna


Stara Galeria ZPAF, Plac Zamkowy 8, Warszawa
Wernisaż w poniedziałek 21 lipca o godz. 18:00,

Wystawa trwa do 26 sierpnia 2014

andrzej lada 1

fot. Andrzej Łada

 

Hanna Musialowna

fot. Hanna Musiałówna

 

jan anderman

fot. Jan Anderman

 

krzysztof pawela

fot. Krzysztof Paweła

 

leszek fidusiewicz

fot. Leszek Fidusiewicz

 

marian musial

fot. Marian Musiał

 

stanislaw ciok

fot. Stanisław Ciok