środa, 17 lipiec 2024

Spis treści

Zobacz większe!Jeśli chodzi o sam tytuł wystawy artystka wykorzystała w nim jedną z trzech wyróżnionych przez Freuda struktur osobowości. Twórca psychoanalizy utożsamiał bowiem Id z popędem seksualnym (popędem życiowym). Był zdania, że na Id składa się również popęd śmierci (tendencja do agresji i autodestrukcji). Popędy te poprzez likwidację napięcia dążą do zaspokojenia i przyjemności, są podstawowym źródłem energii oraz siłą napędową osobowości człowieka. W swoich fotografiach Anna Bodnar dokonuje destrukcji swojego ciała, prowadzi dialog zarówno z nim jak i ze swoją sexualnością, próbując tym samym odnaleźć prawdziwe i głęboko ukryte „ ja”.

Anna Bodnar, urodziła się w 1982 roku. Mieszka w Bielsku-Białej. Z wykształcenia jest filologiem i grafikiem komputerowym. W marcu 2008 została członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Obecnie prowadzi agencję reklamową. Artystka ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe oraz wyróżnienia w kilku konkursach fotograficznych. Jej prace publikowane były w czasopismach w Polsce i zagranicą.