sobota, 20 lipiec 2024

Spis treści


Zobacz większe!Pokaz obejmuje przede wszystkim prace powstałe w latach 1956-1975, a więc w okresie największej aktywności twórczej Piaseckiego. Zaprezentowane zostaną zarówno jego eksperymenty z pogranicza malarstwa, grafiki i fotografii: heliografie, miniatury (prace wykonane techniką mieszaną łączącą fotografię, heliografię i techniki graficzne) oraz kolaże, jak i obiekty przestrzenne. Pokażemy asamblaże (tzw. skrzynki – przestrzenne montaże wykorzystujące gotowe elementy zamknięte w charakterystycznych ramach-pudełkach), a także prace powstałe podczas pobytu artysty w Szwecji – niewielkich rozmiarów obiekty malowane na czarno, wykonane z drewna, metalu oraz szkła. Wystawa prezentuje także fotograficzną twórczość artysty: fotografie i fotomontaże z cyklu „Lalki”, oraz zdjęcia reportażowe publikowane m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Ten rozdział jego twórczości wydaje się szczególnie godny uwagi, podobnie jak fotografie ukazujące aktorów, przedstawienia oraz scenografię Teatru na Tarczyńskiej (później Teatru Osobnego) – interesujące nie tylko ze względu na swoje walory artystyczne, ale również jako dokumentacja jednego z ważniejszych zjawisk w polskiej kulturze powojennej. Fascynującym zjawiskiem, dziełem sztuki samym w sobie, była także zlikwidowana pod koniec lat 90. krakowska pracownia artysty. Na wystawie prezentowana będzie fotograficzna dokumentacja tego miejsca. Aranżacja ekspozycji pozwoli przywołać atmosferę owego „alchemicznego laboratorium”.
Reprezentatywny dla każdej z dziedzin wybór prac (łącznie około 260) zapewni pełny ogląd twórczości Marka Piaseckiego – zapoznanie się z wieloma jej wątkami i dostrzeżenie wzajemnych między nimi związków.

kurator: Joanna Kordjak-Piotrowska
współpraca ze strony Zachęty: Julia Leopold
projekt ekspozycji: Paulina Tyro-Niezgoda