czwartek, 13 czerwiec 2024

Muzeum Historii Fotografii zaprasza na wystawę, prezentującą prace pionierów japońskiej fotografii. Wśród autorów są między innymi Kimbei Kusakabe, Kazumasa Ogawa i Adolfo Farsari. Piękne kolorowane ręcznie fotografie albuminowe, przedstawiające pejzaże, sceny rodzajowe oraz portrety, pochodzą z powstałego pod koniec XIX wieku pamiątkowego albumu znajdującego się obecnie w zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
Zdjęcia te dają nie tylko możliwość poznania realiów życia w przełomowym dla Japonii momencie historycznym, ale także stają się punktem wyjścia do refleksji nad różnicami kulturowymi i wiążącym się z nimi pojęciem „egzotyki”. Powstałe pod koniec XIX wieku fotografie są doskonałym przykładem mieszania się wpływów Wschodu i Zachodu. Łączą się w nich elementy typowe dla tradycyjnego japońskiego obrazowania z elementami kompozycyjnymi znanymi z praktyki europejskiej. Przy uważnym przeglądaniu zdjęć, wśród wizerunków malowniczych zatok zauważa się stocznię w Nagasaki oraz nowoczesny port w Jokohamie  pomiędzy zdjęciami tradycyjnych ogrodów japońskich widok Tokio z pierwszym „drapaczem chmur” Ryounkaku.

 

5982 26a

Autor nieznany, Osanbashi Pirs w Jokohamie, po 1894 r.
Jokohama to miasto na wyspie Honsiu powstałe w 1858 r. z połączenia wiosek Jokohama i Kanagawa. Jeden z pierwszych portów otwartych dla obcych jednostek. Fotografia przedstawia widok na symbol Jokohamy – Osanbashi Pirs (pirs to budowla portowa o charakterze hydrotechnicznym zaopatrzona w urządzenia cumownicze) zwany dawniej Yokohama Harbour Pier. Ukończony w 1894 r. miał 19 m szerokości i 730 m długości. Po lewej widoczny budynek Departamentu Nadzoru Celnego.

 

5982 14a

 

 

5982 34a

Autor nieznany, góra Fuji od strony jeziora Ashi (Ashi-no-ko), koniec XIX w.

 

5982 41a

 

Fotografie pochodzą z okresu Meiji (1868-1912), czasu otwarcia Japonii na Zachód. Japonia tego okresu, korzystając z wzorów zachodnich, modernizowała się intensywnie. Przeprowadzono reformy ustrojowe, ekonomiczne i społeczne. Fotografia, której wynalezienie ogłoszono w 1839 r., szybko zyskiwała rzesze zwolenników i stawała się ważnym narzędziem służącym do dokumentowania widoków świata. W Japonii pojawiła się już w latach 50., jednak dopiero z przybyciem obcokrajowców łączy się jej spektakularny rozwój.
W drugiej połowie XIX w. Japończycy zaczęli podróżować po świecie, a do Japonii przybywali liczni obcokrajowcy. „Stara Japonia” szybko odchodziła w przeszłość. Zmieniało się życie Japończyków, ich zwyczaje, ubiór; kraj przeobrażał się z rolniczego w wysoko uprzemysłowiony. Można uznać, że omawiany album jest jednym z ostatnich zapisów odchodzącej epoki. Widoki nieskalanej natury, świątyń ukrytych wśród zieleni i niskiej zabudowy mieszkalnej w niedługim czasie zostaną zmiecione przez tsunami cywilizacji..
Honorowy patronat nad wystawą „Zawirowania pustki" objęli: Ambasador Japonii w Polsce Pan Makoto Yamanaka, Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa. Patronat medialny objęła Telewizja Polska Kraków oraz Dziennik Polski. Sponsorzy wystawy to Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA oraz Sklep Japoński w Muzeum Manggha. Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Monika Kozień, kurator wystawy


Zawirowania pustki (wystawa w ramach cyklu Klucz do magazynu)
24.04. - 28.07.2013
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII w Krakowie przy ul. Józefitów 16
Kurator wystawy: Monika Kozień
Aranżacja: Teren Prywatny (Anna Grzywa, Marcin Przybyłko)

Katalog towarzyszący wystawie:
Zawirowania pustki – z serii: Klucz do magazynu
opracowanie i redakcja: Monika Kozień
Tłumaczenie: Anna Mirosławska-Olszewska
Projekt graficzny: Creator s. c.

 

logo        MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

        ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków

           Godziny otwarcia:    środa - piątek 11.00 – 18.00, sobota - niedziela 10.00 – 15.30

Wstęp na wystawę czasową Zawirowania pustki– w cenie biletu do Galerii
Ceny biletów: bilet normalny 8 PLN, bilet ulgowy 5 PLN, bilet grupowy / rodzinny 3 PLN/os (grupy od 3 do 25 osób)
www.mhf.krakow.pl