OBLICZA ŁODZI 2010…
czwartek, 11 lutego 2010 18:13    Drukuj

OBLICZA-LODZI-2010-plakat--200 – Konkurs Fotograficzny

Bałucki Ośrodek Kultury RONDO po raz czternasty organizuje Konkurs Fotograficzny OBLICZA ŁODZI i zaprasza do udziału.

Organizatorzy Konkursu zapraszają do udziału wszystkie osoby które w sposób amatorski zajmują sie fotografią.

Celem konkursu jest promowanie i prezentowanie twórczości fotograficznej poświęconej miastu Łódź.

„Oblicza Łodzi” na stałe wpisały się do kalendarza imprez kulturalnych miasta i budzą zainteresowanie uczestników jak i mieszkańców miasta.

Jednocześnie chcemy w ten sposób budować poczucie więzi i identyfikacji z miejscem życia lub urodzenia.

Zebraliśmy bogaty zestaw zdjęć artystycznych dokumentujących zmieniające się miasto i życie łodzian.

Konkurs ma za zadanie promocję twórczości artystycznej osób w różnym wieku.

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych.

Mogą one składać swoje prace w dwóch kategoriach: reportaż i impresja.

Fotografie  muszą odnosić się do tytułu konkursu, powinny przedstawiać OBLICZA ŁODZI.

Termin nadsyłania prac upływa 9 kwietnia 2010r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej naszej placówki www.bok.lodz.pl

Oficjalna strona Konkursu Fotograficznego – www.obliczalodzi.pl

Otwarcie wystawy pokonkursowej, rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w siedzibie organizatora 25 kwietnia 2010 roku o godz.18.00 w Galerii Promocji Młodych Bałuckiego Ośrodka Kultury przy ul. Limanowskiego 166


R E G U L A M I N

Patronat Honorowy  Prezydenta Miasta Łodzi

Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Łodzi.

Organizatorzy Konkursu szczególną uwagę przykładają do czystości formy fotografii, która jako sztuka pozwala  budować umiejętność obserwowania i rejestrowania rzeczywistości zgodnie z zasadami kompozycji, jednocześnie rozwijając 

wyobraźnię i wrażliwość autora.

1. Organizatorem XIV edycji Konkursu Fotograficznego OBLICZA ŁODZI 2010 jest Bałucki Ośrodek Kultury RONDO w Łodzi,  ul. Limanowskiego 166

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, z wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się fotografią.

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych *:

I – do 15 lat

II  – do 19 lat

III -  powyżej 19 lat

oraz następujących kategoriach tematycznych:

I  – REPORTAŻ 

II – IMPRESJA  

4. W kategorii „Reportaż” przyjmowane będą prace w zestawach 3-6 zdjęć przedstawiających jedno wydarzenie, sytuację lub temat.

Można złożyć maksymalnie 2 zestawy zdjęć, z których każdy traktowany będzie jako oddzielna praca. Zestaw powinien posiadać  szkic prezentacji lub układu.

W kategoriach „Impresja” każdy autor może przedstawić maksymalnie  3 pojedyncze zdjęcia. 

5. Organizator dopuszcza prace w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm  wykonane wyłącznie na papierze fotograficznym.

6. Do prac powinna być dołączona koperta - opatrzona godłem - zawierająca:

 • imię i nazwisko autora,
 • datę urodzenia / wiek
 • adres do korespondencji (wraz z kodem pocztowym),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwę szkoły, zakładu pracy
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz wyrażeniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu).

7. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą:

 • godło autora,
 • nazwę kategorii,
 • tytuł pracy lub zestawu zdjęć,
 • technika /model aparatu, obróbka/
 • numer zdjęcia w zestawie, plan prezentacji

8. Prace należy nadesłać na adres:

Bałucki Ośrodek Kultury RONDO; ul. Limanowskiego 166; 91-027 ŁÓDŹ;

z dopiskiem: OBLICZA ŁODZI 2010 lub złożyć je osobiście w siedzibie Ośrodka

w godzinach 10:00 – 18:00.

Termin nadsyłania lub składania prac upływa  9 kwietnia 2010r.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac w transporcie pocztowym i kurierskim.

10. Organizator nie odsyła prac. Nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane na wystawę fotografie przechodzą na własność Bałuckiego  Ośrodka Kultury jako dokumentacja Konkursu. Pozostałe prace można odebrać osobiście w dniach 24.V. - 30.VI.2010r. w godz. 10:00-18:00. Prace nieodebrane przechodzą na własność Organizatora.

11. Ośrodek Kultury RONDO zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac dopuszczonych do   Konkursu i Wystawy OBLICZA ŁODZI 2010 we wszystkich publikacjach, prezentacjach oraz w ramach programów telewizyjnych, a także na  innych nośnikach przetwarzania danych.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez każdego  uczestnika konkursu pisemnego oświadczenia (załącznik do Regulaminu).

12. Złożenie oświadczenia jest warunkiem  udziału w Konkursie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału prac, które naruszają regulamin Konkursu.

14. *Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie ( * wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu).

15. Organizator powoła niezależne Jury, które przyzna następujące nagrody

 • Grand Prix  - OBLICZA ŁODZI 2010
 • Nagroda Główna oraz Wyróżnienie – w kategorii „Reportaż”
 • Nagroda Główna oraz Wyróżnienie – w kategorii „Impresja” 

w każdej z kategorii wiekowej, oraz dokona wyboru prac na wystawę

OBLICZA ŁODZI 2010.

Jury oraz organizator zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

Werdykt Jury jest nieodwołalny. 

16. Terminarz:

 • nadsyłanie prac: do 09 IV 2010r.
 • ocena prac: 14 IV 2010r.
 • otwarcie wystawy: 25 IV 2010r., godz. 18:00  w Galerii Promocji Młodych – BOK RONDO w Łodzi; ul. Limanowskiego 166
 • termin prezentacji Wystawy Pokonkursowej: 25 IV – 09 V.2010r.
 • odbiór prac nie biorących udziału w Wystawie: 24.V - 30.VI.2010r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w sekretariacie

Bałuckiego Ośrodka Kultury RONDO,

ul. Limanowskiego 166, Łódź

tel.  0-42 651-50-30 w.16;

www.bok.lodz.pl

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

( 1 Vote )